"Na onze klacht voor bouwovertredingen, hebben we een schrijven gekregen met de melding dat de zaak in behandeling is. Zolang de zaak in behandeling is, geldt het geheim van het onderzoek. Anderzijds moet ik melden dat de directrice van het centrum haar werk doet om problemen die we aankaarten op te lossen", antwoordde Lieven Vanbelleghem (CD&V).
...

"Na onze klacht voor bouwovertredingen, hebben we een schrijven gekregen met de melding dat de zaak in behandeling is. Zolang de zaak in behandeling is, geldt het geheim van het onderzoek. Anderzijds moet ik melden dat de directrice van het centrum haar werk doet om problemen die we aankaarten op te lossen", antwoordde Lieven Vanbelleghem (CD&V)."We zijn terug uitgenodigd door het asielcentrum om op gesprek te gaan. Tot op vandaag kennen we de agenda niet en kunnen we ons niet voorbereiden. Fedasil krijgt ruimtelijk meer privileges dan de inwoners. Dat kan niet", voegde schepen Dominique Cool daaraan toe.Raadslid Koen Bentein (Tope8920) vond het vreemd dat Robert Barthier zijn vraag stelt aan de burgemeester en niet aan zijn partijgenoot en schepen Peter Vantomme die de bevoegdheid van Ruimtelijke Ordening beheert. "Het is Lieven Vanbelleghem die in het asielcentrum gaat bemiddelen", reageerde Robert Barthier.De voorzitter van de gemeenteraad Jos Meersch (N-VA) wilde duidelijk de hand houden in de discussie en liet in eerste instantie schepen Peter Vantomme niet meer reageren. De man moest dan maar bij de bespreking van een volgend agendapunt de rol van zijn dienst toelichten. "De containers en de verbouwingswerken zijn niet vergund. De milieu- en stedenbouwkundige politie zijn op de overtredingen afgestuurd."Het renoveren van sociale woningen in onder meer de Hooyaardstraat loopt vertraging op door het overlijden van de aannemer en een faillissement. "Er is een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. In de zomer van 2022 zou het project moeten afgewerkt zijn", blikt schepen Peter Vantomme vooruit. Hij kreeg de vraag van zijn partijgenoot José Victoor omdat door het afbreken van woningen de zijgevel van de resterende woningen maar één steen dik is.Het huren van vzw De Mast (Zonnebekestraat Langemark) voor het onderbrengen van de dagverzorging van wzc De Boomgaard wordt verlengd tot twee weken na de volgende gemeenteraad. Er werd onder het gemeentelijk patrimonium een alternatief gezocht. Mits wat creativiteit werd OC De Hazebrug daarvoor geselecteerd. "Het alternatief heeft voor gevolg dat de geplande activiteiten daar niet zouden kunnen doorgaan. Het agentschap zorg en gezondheid moet voor het gebruik van de accommodatie zijn toelating verlenen", zei schepen van Sociale Zaken Marleen Soete (CD&V).Op vraag van Laurent Hoornaert (Tope8920) worden pc's aangekocht om thuisonderwijs in kwetsbare gezinnen mogelijk te maken of een gsm (maximum 100 euro) om de zoektocht naar werk te verbeteren. De middelen komen van een subsidie van Vlaanderen voor lokaal armoedebeleid van 13.218 euro. (pco)