Het Middelkerkse casinodossier heeft veel weg van een jarenlange soap, den deze week werd er een nieuwe aflevering geschreven met de stopzetting van de overeenkomst tussen Middelkerke en bouwgroep Willemen, die het project toegekend kreeg door het toenmalige gemeentebestuur. Volgens Dedecker blijkt dat de bouwgroep niet in staat is het project te realiseren.
...

Het Middelkerkse casinodossier heeft veel weg van een jarenlange soap, den deze week werd er een nieuwe aflevering geschreven met de stopzetting van de overeenkomst tussen Middelkerke en bouwgroep Willemen, die het project toegekend kreeg door het toenmalige gemeentebestuur. Volgens Dedecker blijkt dat de bouwgroep niet in staat is het project te realiseren."Wij hebben na het aantreden van dit gemeentebestuur ernstige en herhaaldelijke gebreken vastgesteld bij de uitvoering van de vereenkomst en dat al van bij de gunning van het project", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "Al in een heel vroeg stadium liet Groep Willemen na voortgang te maken in het dossier. De planning werd niet gerespecteerd en de groep slaagde er ook niet in om een sluitend financieel plan voor de bouw af te leveren. De afbraakwerken werden nooit afgerond, waardoor de locatie er nu bijligt als een ruïne, terwijl er al een ruwbouw had moeten staan."Begin dit jaar, in januari, werd de opdrachtnemer aangemaand het project vlot te trekken en eind februari werd hierop nog eens aangedrongen. Volgens Dedecker zonder resultaat. Bijgevolg werd beslist een punt te zetten achter de projectopdracht. Wat betekent dat het geplande casino er niet komt en alles opnieuw vanaf nul begint."Wat niet betekent dat we de zaak op zijn beloop laten, want wij willen ook een nieuw casino. We zullen daarom zo snel mogelijk een nieuwe aanbesteding uitschrijven op Europees niveau. Tegen eind dit jaar moeten we kunnen starten met de ruwbouw, zodat het nieuwe casino er komt in 2022. Wij zullen er wel voor zorgen dat wij als gemeentebestuur de controle behouden over het ontwerp en de invulling van het gebouw", zegt de burgemeester.Dedecker wil nu in eerste instantie werk maken van het verwijderen van de 'ruïne' op de locatie van het oude casino "Wij zullen een aannemer aanstellen om alles op te ruimen en een laag beton te gieten. Deze zomer zullen we deze locatie gebruiken om evenementen te organiseren. Wat de tijdelijke speelzaal betreft, deze kan verder worden uitgebaat. Het gemeentebestuur is trouwens contractueel verplicht om de bestaande speelzaalconcessie van Napoleon Games te handhaven tot maart 2020. Wij zullen dan overleggen met Napoleon Games over de mogelijkheden tot verlenging van de uitbating."Bouwgroep Willemen is niet te spreken over de gang van zaken en spreekt van een aanfluiting van de rechtszekerheid en stelt dat hen niets te verwijten valt. Meer nog, de bouwgroep dreigt een fikse schadevergoeding van anderhalf miljoen euro te eisen, maar Dedecker heeft ook daar zijn antwoord op. "Wij moeten instaan voor de kosten van de verdere afbraak en de opruiming van het puin. En dan heb ik het nog niet over de economische en toeristische schade die de gemeente heeft geleden door de teloorgang van de site op de dijk. Het zou wel eens kunnen dat niet wij, maar de bouwgroep een schadevergoeding moet betalen", reageert hij.Ondertussen loopt ook nog steeds een klacht bij het parket. Volgens Jean-Marie Dedecker zou het dossier naar verluidt een getuigenis bevatten over smeergeld dat werd gegeven aan diverse personen. Meer details wil Dedecker niet kwijt en ook het parket geeft geen, omdat de zaak nog lopende is. De casinosoap begon in januari 2015, toen werd aangekondigd dat het vroegere casino zou worden gesloopt en er een nieuw casino zou komen. In juli 2016 werd de opdracht al toegewezen aan Testerep-ECK (een combinatie van bouwgroep Willemen en Napoleon Games), maar na een klacht werd de toewijzing geschorst. Een tweede toewijzing was er dan op 29 december 2016 aan dezelfde groep met hetzelfde project. Naast Testerep-ECK waren ook nog Versluys-Golden Palace en Infinity Gaming-3D Domestic Project kandidaat om het nieuwe casino te realiseren. Zij vielen uit de boot en kunnen nu opnieuw meedingen. Bart Versluys liet alvast weten dat hij nog steeds interesse heeft, maar de oproep afwacht.Groen Middelkerke roep het gemeentebestuur op om bij de nieuwe aanbesteding, een brede oproep te doen naar nieuwe kandidaten en de mogelijkheid te overwegen om een cultuurtempel zonder gokfunctie te realiseren. Robin De Lille (Groen): "De Middelkerkenaar moet hierin mee kunnen beslissen. Het is een uitgelezen kans om inspraak te geven aan de burger." (PBM)