Raadsleden Nele Caus (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB) drongen bij het stadsbestuur aan om dringend werk te maken van een globaal, nieuw terrassenreglement.
...

Raadsleden Nele Caus (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB) drongen bij het stadsbestuur aan om dringend werk te maken van een globaal, nieuw terrassenreglement.Schepen van Vergunningen Franky Demon (CD&V) bekende zelf dat Brugge niet te vroeg victorie mag kraaien, na de recente overeenkomst met Onroerend Erfgoed Vlaanderen, volgend op een procedure voor de Raad van State: "Kwalitatieve en in de grond verankerde parasols, in een uniforme kleur, mogen voortaan. Dit geldt enkel voor de Vismarkt en het Huidevettersplein.""Op de andere pleinen zijn de huidige vaste terrassen vergund. Maar als iemand zijn terras wil vernieuwen, moet er een aanvraag ingediend worden bij Erfgoed Vlaanderen. Omwille van Unesco kan dit geweigerd worden. In dialoog met de Brugse horecasector willen we een nieuw reglement opstellen, dat ook meer eenvormigheid garandeert. Ik hoop op een doorbraak dit najaar, want de horeca-uitbaters moeten rechtszekerheid hebben."Wat de losse terrassen betreft, is er volgens burgemeester Dirk De fauw een ontwerp klaar: 'We willen het eerst voorleggen aan de horeca en willen weten of ze ermee kunnen leven...."