Bart Dochy is apetrots op zijn achtergrond als landbouwerszoon. Zijn jeugdjaren beleefde hij op de ouderlijke hoeve in de Knokstraat in Sint-Eloois-Winkel, waar zijn ouders een gemengd bedrijf runden. "Ze hadden varkens, waren actief in de bloemkoolteelt en verzorgden ook wat vleesvee", herinnert hij zich. "Het waren gouden jaren. Als klein ventje volgde ik mijn ouders overal op de hoeve en vanaf de lagere schooljaren staken mijn zus Ann en ik ook een handje toe. Onze ouders hebben ons dat trouwens nooit moeten vragen. We deden dat spontaan."
...

Bart Dochy is apetrots op zijn achtergrond als landbouwerszoon. Zijn jeugdjaren beleefde hij op de ouderlijke hoeve in de Knokstraat in Sint-Eloois-Winkel, waar zijn ouders een gemengd bedrijf runden. "Ze hadden varkens, waren actief in de bloemkoolteelt en verzorgden ook wat vleesvee", herinnert hij zich. "Het waren gouden jaren. Als klein ventje volgde ik mijn ouders overal op de hoeve en vanaf de lagere schooljaren staken mijn zus Ann en ik ook een handje toe. Onze ouders hebben ons dat trouwens nooit moeten vragen. We deden dat spontaan."Bart groeide ook op met het idee om later ook zelf landbouwer te worden. "Ik zou mijn vader opvolgen", glimlacht hij. "Dat was me al snel duidelijk. Ik trok naar het Vrij Landbouwinstituut (VABI) in Roeselare en behaalde ook een diploma als industrieel ingenieur landbouw. En ondertussen vulde ik elk vrij moment op met werken op de boerderij. De stiel had me helemaal te pakken."Hij startte zijn carrière echter als landbouwconsulent bij Boerenbond en kwam zo in contact met de lokale politiek. "Dan heb je twee soorten mensen. Zij die er meteen een afkeer van hebben en zij die het zelf eens willen proberen", grijnst hij. "Ik behoorde tot die laatste categorie."Bart klom doorheen de jaren de politieke ladder verder op, maar vergat nooit waar hij vandaan kwam. "Eens boerenzoon, altijd boerenzoon", benadrukt hij. "Ik ben ook altijd actief gebleven op het bedrijf van mijn ouders. Tot op vandaag, want nu run ik de hoeve samen met mijn vader en mijn vrouw Veerle, die trouwens ook een landbouwachtergrond heeft. Pa is 77 en werkt nog elke dag mee, ik ben er zoveel ik kan. Tijdens het hoogseizoen nemen de landbouwactiviteiten zelfs het voorplan en klop ik lange dagen. Mijn vrouw en ik bekommeren ons ook om de administratie van de zaak. Nu verbouwen we onder andere aardappelen, maïs en vlas. En eerlijk: ik doe het verschrikkelijk graag. Het is alleen een kwestie van je tijd efficiënt in te delen."Die combinatie zorgt ervoor dat Bart Dochy uniek is als politicus. "Herman De Croo zei altijd dat er twee echte boeren in de Vlaamse politiek actief waren. Hijzelf en meneer Dochy uit Ledegem. Mijn Open VLD-collega heeft fruitbomen, dus ergens heeft hij wel gelijk. Maar de meeste andere politici moeten toch eens goed slikken wanneer ze mijn verhaal aanhoren. Beide werelden met elkaar laten rijmen is niet evident, maar ik zou het niet anders willen. Ik beschouw het ook als pure ontspanning. Met de tractor een veld van zes à zeven hectare omploegen, dat is ideaal om mijn hoofd even helemaal leeg te maken. Plus: nadien zíe je ook effectief wat je gedaan hebt. Als politicus is je werk heel wat abstracter, maar daarom niet minder belangrijk."Dat hij nog altijd met beide voeten in het echte landbouwleven staat, beschouwt Bart Dochy als een voordeel, nu hij voorzitter is van de commissie landbouw, visserij en plattelandsbeleid. "Ik heb mijn opleiding en doe nog haast elke dag praktijkervaring op. Meer voeling met de 'werkvloer' kan je als politicus niet hebben. Tijdens de vorige legislatuur was landbouw al een van mijn speerpunten en toen onze partij het voorzitterschap voor deze commissie toebedeeld kreeg, was het logisch dat ik naar voor geschoven werd. Let op: ik zal zeker niet op mijn lauweren rusten. Landbouw is een erg breed begrip. Er komen nieuwe teelten als soja en quinoa op ons af en bijvoorbeeld ook wijnbouw valt onder die noemer. Ik wil elke deeltak tot in de puntjes leren kennen."De reacties vanuit de sector zijn unisono positief, zegt Bart. "Dat doet wel deugd. Via sociale media kreeg ik al heel wat schouderklopjes en mijn collega-landbouwers zeggen me dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. Het vertrouwen is groot en ik zal het niet beschamen."Als commissievoorzitter wachten er Bart Dochy enkele belangrijke taken. "De vragen die aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) voorgelegd worden, passeren eerst via de commissie en worden door ons afgetoetst. Daarnaast moeten we met de commissie ook een gezond en objectief oordeel vellen over wat landbouw in Vlaanderen inhoudt en ons buigen over de praktische organisatie van decreten. Hoe dan ook wil ik als Vlaams volksvertegenwoordiger duidelijk maken dat landbouw erg belangrijk is en blijft voor Vlaanderen. Met Hilde Crevits zal ik een uitstekende tandem vormen en we moeten beseffen dat landbouw een erg stevige economische tak is."Bart Dochy is wel van oordeel dat de land- en tuinbouw haar potenties beter moet vermarkten. "Iedereen wijst altijd naar onze sector wanneer het over de klimaatproblematiek gaat, maar we hebben net enkele oplossingen in huis. Alleen moeten we die beter verkondigen.""Ook de (zee)visserij staat voor grote uitdagingen. De Brexit komt op ons af. Stel je voor: straks barst de discussie over de internationale viswateren los. Onze vloot vist voor een groot deel in Britse wateren, maar wat met het statuut van de gevangen vis? Een Belgische boot die actief is in Britse wateren: is de vis dan Belgisch of Brits? En waar moet aangemeerd worden? Daar moet snel duidelijkheid over komen."Ook het plattelandsbeleid behoort tot Barts bevoegdheden. "Geen onbekend terrein voor mij, want mijn allereerste tussenkomst op het spreekgestoelte van het parlement handelde over de financiering van de gemeenten en de middelen van uit het gemeentefonds. Iedereen lachte met mij, maar vijf jaar later is er wel een specifieke financieringsstroom voor en een rechtzetting van het beheer van open ruimte. Maar ook de komende jaren is er op dat vlak nog veel werk aan de winkel."Als commissievoorzitter zou de volgende stap in Bart Dochy's carrière een ministerambt kunnen zijn. "Dat is totaal niet aan de orde", benadrukt hij. "Ik neem deze kans met beide handen aan. Vanuit de commissie kan ik de minister van Landbouw bijstaan met advies en tegelijk kan ik deze functie combineren met het burgemeesterschap in Ledegem. Iets wat ik eveneens met hart en ziel doe. Maar de komende jaren wil ik me wel opwerpen als dé landbouwexpert binnen de Vlaamse regering. En net daarom wil ik ook aan de slag blijven op het landbouwbedrijf van mijn familie. Af en toe met de voeten in de Vlaamse klei staan, doet je beseffen waar je mee bezig bent en voor wie je je elke dag opnieuw inzet."