Een stoffilter van een zandstraalmachine vatte rond 11.30 uur vuur en zorgde vooral vo...