Het vuur werd zaterdag kort voor 20u opgemerkt en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. "Op een zeker ogenblik keek ik buiten en zag ik precies mist opkomen" vertelt eigenaar en voormalig gemeenteraadslid Ivan Delezie. "Dat vond ik op zich a...

Het vuur werd zaterdag kort voor 20u opgemerkt en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. "Op een zeker ogenblik keek ik buiten en zag ik precies mist opkomen" vertelt eigenaar en voormalig gemeenteraadslid Ivan Delezie. "Dat vond ik op zich al vreemd, gezien de tijd van het jaar.""Toen ik enkele ogenblikken later rook zag opstijgen uit de schuur, ben ik meteen naar buiten gelopen. Al snel werd duidelijk dat de rook veroorzaakt werd door een hoeveelheid houtblokken die achteraan de schuur in brand stond." Ivan wachtte de komst van de brandweer niet af en ondernam meteen een bluspoging. "Met een poederblusser en verschillende emmers water slaagde ik erin om de vlammen neer te slaan, maar het vuur laaide telkens opnieuw op."De brandweer van hulpverleningszone Fluvia kreeg het vuur snel onder controle en besliste om de smeulende houtvoorraad naar buiten te halen, zodat deze verder kon nageblust worden. De schade bleef beperkt tot de voorraad houtblokken. Heel wat machines, boeken en andere spullen in de schuur bleven van de vlammen gespaard. Ook de schuur zelf bleef gevrijwaard. Hoe het vuur precies ontstond is niet meteen duidelijk. Mogelijks vatte de houtvoorraad vuur als gevolg van zelfontbranding. (NDZ)