Op het programma stond immers een streekbierenavond, een quiz met een 24-tal ploegjes ...