De scholengroep Sint-Michiel bouwt volop aan de toekomst, zegt coördinerend directeur Damienne Cottens. Een van de grote pijlers van de toekomst wordt duaal leren. "Vanaf 1 september bieden we liefst dertien studierichtingen aan via dit traject", luidt het. "Dit combineert twee dagen school en drie dagen ervaring op de werkvloer. Op die manier wil de overheid iets doen aan de grote uitstroom van jongeren zonder diploma en de daaraan gekoppelde jeugdwerkloosheid."
...