Deze week resulteerde de discussie rond de hervormingsplannen in een spontane staking in het Annuntiata-instituut. Intussen steeg de teller van het aantal handtekeningen op de petitielijst in amper twee dagen tijd tot meer dan 300.
...

Deze week resulteerde de discussie rond de hervormingsplannen in een spontane staking in het Annuntiata-instituut. Intussen steeg de teller van het aantal handtekeningen op de petitielijst in amper twee dagen tijd tot meer dan 300.Op Facebook bundelen een aantal bezorgde ouders uit alle scholen zich via de groep 'Veurne smelt samen - niemetoes'. Hun standpunt in een notendop: "Door de samensmelting van de middelbare scholen is er geen keuzevrijheid meer en gaat het unieke karakter van elke school verloren. Laat de katholieke middelbare scholen in Veurne zelf de nieuwe eindtermen schoolintern formuleren, elk volgens de accenten die zij belangrijk vinden. Met deze petitie hopen we via de stem van de ouders en schoollopende jongeren weerwoord te kunnen bieden tegen de besturen die nu over de toekomst van onze kinderen beslissen zonder enige vorm van inspraak en duidelijke informatie. Er is absoluut geen sprake van een breed draagvlak voor deze samensmelting."Ouders en leerkrachten hebben ook bedenkingen over de inspraak van het 'veranderteam', dat zich alleen mocht uitspreken over de pedagogische uitbouw van de eerste graad. Er is hen expliciet gezegd dat de herlokalisatie noch van de eerste graad noch van de bovenbouw hun opdracht was.Bovendien is er nog geen enkele visie over de herverdeling van de opdrachten van leerkrachten bekend. Voor de aanpassingen van infrastructuur is nog geen enkele effectieve stap gezet. Veurne heeft momenteel drie secundaire middelgrote scholen met een duidelijk profiel en een goed werkend lerarenkorps. Zij hebben een goede reputatie zowel qua goede opvang van hun leerlingen als op het gebied van degelijk onderwijs op maat. Hun gebouwen en de uitrusting zijn adequaat aangepast aan de eisen van modern onderwijs. Het plan van het schoolbestuur doorbreekt dit op drastische wijze. De infrastructuur voor die herlokalisaties, is tegen 1 september niet klaar.In maart 2017 kregen alle ouders een brief van het schoolbestuur over de intentie om de eerste graad van de drie Veurnse scholen op één locatie onder te brengen. Daarover zou overlegd worden met de participatieorganen van de drie scholen. Anderhalf jaar lang heerste absolute stilte. Er werd met niemand gecommuniceerd, niemand van de betrokken participatieorganen werd geconsulteerd.De brief, verstuurd aan de vooravond van de herfstvakantie, met de beslissing om de herlokalisering van de studierichtingen aan te vragen op 15 november, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Concreet betekent dit scenario dat de gemeenschappelijke eerste graad in het Annuntiata-instituut zou komen het eerste jaar op 1 september 2019, het tweede jaar op 1 september 2020. Van de tweede en derde graad behoudt Annuntiata het domein Maatschappij en welzijn. Het Bisschoppelijk College behoudt de studierichtingen ASO (tweede en derde graad domeinoverschrijdend). Het domein Handel komt erbij met als uitzondering Informaticabeheer (derde graad TSO handel) dat naar het VTI trekt. Het VTI behoudt zijn huidige tweede en derde graad. Techniek-wetenschappen en ook Informaticabeheer (Handel) komen erbij.Een aantal leerkrachten, dat anoniem wenst te blijven, stelt: Het idee om in een brede eerste graad door een uitgestelde oriëntatie en via observatie tot een betere oriëntering te komen, lijkt op het eerste gezicht best aantrekkelijk. Zowel wetenschappelijk onderzoek als de dagelijkse praktijk wijst echter uit dat heterogene samenstelling (alle leerlingen in dezelfde klas zoals in het zesde leerjaar van de basisschool) noch de sterke, noch de zwakke leerlingen ten goede komt. Homogene klassen (ingedeeld volgens de gewenste opties van leerlingen in het secundair) verdienen daarom de voorkeur. Daarbij is het de vraag of die opsplitsing nog een 'betere' oriëntering tot gevolg heeft en wat de meerwaarde van een 'eerste graad onder één dak' is. In Veurne zijn er drie vestigingsplaatsen met net voldoende ruimte voor hun eigen leerlingen en met een perfect aangepaste infrastructuur voor hun huidige aanbod. Waar de nieuwe eerste graad terechtkomt, moeten afdelingen in de tweede en derde graad verhuizen. Zijn er in Annuntiata voldoende lokalen om die 300 bijkomende leerlingen van de eerste graad gepast op te vangen? Leerlingen met interesse voor technische beroepen en studies moeten zich meermaals per week verplaatsen naar de Ieperse Steenweg. Op geen enkele vestigingsplaats zijn momenteel de nodige praktijkruimtes ter beschikking.Over hoe de tweede en derde graad van het ASO zal worden gemoderniseerd, blijft alles nog in het ongewisse. Het is echter wel belangrijk dat nu al rekening wordt gehouden met latere studierichtingskeuze van die ASO-leerlingen in het Hoger Onderwijs.