In een heuse online kinder- en jongerentop beantwoordde burgemeester Francis Benoit samen met jeugdconsulente Evi Duyvejonck en jeugdraadvoorzitter Pieter Defoors alle mogelijke vragen van de Kuurnse jeugd. Opvallend veel vragen gingen over het opnieuw openen van speelpleintjes en de heropstart van de jeugdbewegingen. "We hebben goed nieuws", zei de burgemeester. "Als gemeente hebben we beslist om de leiding opnieuw de mogelijkheid te bieden om activiteiten in open lucht te organiseren. Zoals het sporten in groep mag dat enkel met 20 mensen samen en altijd onder begeleiding van...

In een heuse online kinder- en jongerentop beantwoordde burgemeester Francis Benoit samen met jeugdconsulente Evi Duyvejonck en jeugdraadvoorzitter Pieter Defoors alle mogelijke vragen van de Kuurnse jeugd. Opvallend veel vragen gingen over het opnieuw openen van speelpleintjes en de heropstart van de jeugdbewegingen. "We hebben goed nieuws", zei de burgemeester. "Als gemeente hebben we beslist om de leiding opnieuw de mogelijkheid te bieden om activiteiten in open lucht te organiseren. Zoals het sporten in groep mag dat enkel met 20 mensen samen en altijd onder begeleiding van een verantwoordelijke." Een hele namiddag werking geven kan nog niet en ook het jeugdhuis of de lokalen blijven gesloten. "De focus ligt op sportieve spelletjes, op bewegen", aldus de burgemeester nog. "We interpreteren de ruimte om te sporten dus hier net wat ruimer. Ook spelen moet kunnen, we willen de jeugd op deze manier wat perspectief bieden in deze moeilijke periode. Maar uiteraard moet er bij het organiseren van activiteiten rekening gehouden worden met de hygiëne- en afstandsregels."Dat de jeugdbewegingen aan de slag mogen, verbaast Erwin Cools de woordvoerder van Chiro nationaal. "Wij wachten nog steeds op een uitspraak van de Veiligheidsraad", klinkt het. "Tot nader order mogen wij nog altijd niet bijeenkomen, en adviseren wij de lokale groepen dan ook dit niet te doen. Dit lijkt me creatief gebruiken maken van de regels."Ook bij ministers Benjamin Dalle (Vlaams minister van Jeugd) en Pieter De Crem (federaal minister van Binnenlandse Zaken) blijft men noodgedwongen op de vlakte en smeken ze bij monde van hun woordvoerders zelf om duidelijkheid. De infolijn van het crisiscentrum bevestigt dat de Kuurnse burgemeester hiermee zijn boekje niet te buiten gaat. "Sportieve activiteiten, ook al gaat het om een jeugdbeweging, zijn toegestaan mits ze onder begeleiding gebeuren. Maar we pleiten wel voor voorzichtigheid. De sociale afstand moet ten allen tijde gegarandeerd worden."Naast het toelaten van de jeugdbewegingen opent de gemeente Kuurne ook alle kleinere wijkspeelpleintjes. "En dat doen we woensdagnamiddag nog", zegt jeugdconsulent Evi Duyvejonck. "Waarom enkel de wijkspeelpleintjes? Omdat daar afstand houden en overzicht bewaren, haalbaar is. De 'regel' is dat er evenveel kinderen worden toegelaten als er speeltoestellen staan. Als je ziet dat er te veel kinderen aanwezig zijn, kom je best op een later moment terug. Het grote speelplein op het Sportpark gaan we nog niet openen, uit voorzorg. Daar overzicht houden en tellen is niet echt doenbaar."Het gaat de gemeente vooral om het kunnen spelen. "We vragen de medewerking van de mama's en papa's uit de buurt om een oogje in het zeil te houden, maar het is niet de bedoeling om de banken bij de speelpleintjes als een ontmoetingsplaats te zien. Overal komt ook een bordje met de geldende afspraken, zodat iedereen weet wat kan en wat niet."