"De speelpleinwerking was een enorm succes", zegt Wieland De Meyer, schepen van Jeugd (Gemeentebelangen). "Meer dan 60 jongeren zorgden van 1 juli tot 31 augustus voor een prachtige zomervakantie voor de kinderen. En dat waren er enorm veel. In totaal kwamen dit jaar 500 kinderen naar de speelpleinwer...