De cijfers van de stedelijke jeugddienst ogen indrukwekkend: Brugge telt 130 jeugdwerkinitiatieven, waaronder veertig klassieke jeugdbewegingen, acht muziekateliers, vijf jeugdgroepen amateurkunst, drie jeugdhuizen en vijf initiatieven rond experimenteel jeugdwerk.
...

De cijfers van de stedelijke jeugddienst ogen indrukwekkend: Brugge telt 130 jeugdwerkinitiatieven, waaronder veertig klassieke jeugdbewegingen, acht muziekateliers, vijf jeugdgroepen amateurkunst, drie jeugdhuizen en vijf initiatieven rond experimenteel jeugdwerk. Het voorbije weekend organiseerden tal van jeugdbewegingen hun startdagen. Dat leverde een instroom van 10 tot 80 nieuwe leden per jeugdbeweging op. Zeker drie onder hen zagen zich genoodzaakt om, zoals vorig jaar, een inschrijvingenstop in te voeren: FOS Menapiërs, FOS Vrijbuiters en Scouts Karel De Goede. Ze laten enkel nog broers of zusjes van leden toe en werken met wachtlijsten."Het aanbod in Brugge is zo danig groot qua aantal jeugdbewegingen, dat iedereen met zijn kinderen in de eigen buurt terecht kan. De spreiding is goed, met jeugdbewegingen van Zeebrugge tot Ver-Assebroek", zegt Brugs schepen van Jeugd Mathijs Goderis (SP.A). Hij stelt wel vast dat sommige jeugdbewegingen dreigen een tekort aan leid(st)ers te hebben omwille van die grote instroom. "Soms heb je een domino-effect. Enkele trekkers stoppen omwille van hun hogere studies, de rest volgt. Elke vereniging heeft ups en downs, met een of twee probleemjaartjes. Zolang de instroom voldoende is, is er geen sprake van structurele leidingsproblemen."Huisvestingsnood is hét voornaamste probleem waarmee de Brugse jeugdbewegingen al jaren worstelen. "Dankzij de inspanningen van de laatste jaren zijn de ergste noden weggewerkt. De stad Brugge voorziet elk jaar een budget voor de bouw van één jeugdlokaal. Ofwel bouwen we het zelf, ofwel geven we een jeugdbeweging een toelage voor de bouw. Vroeger werd voor elke vereniging een apart lokaal gebouwd, nu proberen we een groter complex te realiseren dat door verschillende groepen kan benut worden en zelfs door derden kan gehuurd worden. Zo krijg je een veel efficiënter ruimtegebruik."De komende jaren wil Mathijs Goderis zijn jeugdbeleid richten op drie pijlers. "Inbraakpreventie, diversiteit en duurzaamheid. De voorbije jaren werden nogal wat jeugdlokalen geteisterd door inbraken. We zullen een affiche met tips uitdelen en in samenwerking met de preventiedienst een infoavond rond inbraakpreventie op touw zetten. Inzake diversiteit stellen we vast dat enerzijds jeugdbewegingen geconfronteerd worden met kinderen met gedragsproblemen, anderzijds dat te weinig kinderen met een beperking de weg vinden naar het reguliere jeugdwerk." De stad wil jeugdbewegingen stimuleren om op de juiste manier om te gaan met een divers publiek. "Want ondanks de lage lidgelden, trekken de jeugdbewegingen ook in Brugge vooral blanke kinderen uit middenstandsgezinnen aan. Al valt de sociale mix hier mee in vergelijking met andere steden. Via het gebruik van Axi-bonnen wordt het lidgeld nog goedkoper, maar we stellen vast dat anderstalige nieuwkomers die Axi-bonnen in hoofdzaak gebruiken voor sportverenigingen. Wellicht is dat te verklaren door het feit dat zij onvoldoende vertrouwd zijn met de tradities van ons Vlaams jeugdwerk. We willen hen daarom andere handvaten aanreiken.""Tot slot willen we het jeugdwerk stimuleren om duurzamer te worden. Tal van jeugdbewegingen zitten nog met verouderde, energieverslindende lokalen, maar er kan ook meer gedaan worden aan voedselverspilling. Het gebeurt meer dan eens dat na kampen voedselresten liggen te beschimmelen...", besluit Mathijs Goderis.