De cijfers van de stedelijke jeugddienst ogen indrukwekkend: Brugge telt 130 jeugdwerkinitiatieven, waaronder veertig klassieke jeugdbewegingen, acht muziekateliers, vijf jeugdgroepen amateurkunst, drie jeugdhuizen en vijf initiatieven rond experimenteel jeugdwerk.
...