De gedeeltelijke heropstart moet vaak gebeuren in ontdubbelde klassen. Kinderen die geen les krijgen, kunnen gebruik maken van de opvang. Schepen Veronique Buyck: "Omdat er na...

De gedeeltelijke heropstart moet vaak gebeuren in ontdubbelde klassen. Kinderen die geen les krijgen, kunnen gebruik maken van de opvang. Schepen Veronique Buyck: "Omdat er nauwelijks activiteit is in de gemeentelijke gebouwen, is er ruimte om deze ter beschikking te stellen van de basisscholen. Het gemeentebestuur verleent ook logistieke steun en stelt veiligheidshekkens ter beschikking en mondmaskers om een veilige heropstart te garanderen."Ondertussen blijft het Filoetje verder de voor- en naschoolse kinderopvang verzorgen. Info op kinderopvang@ardooie.be."Wat de zomervakanties betreft, tasten ook wij voorlopig in het duister. De Nationale Veiligheidsraad zal oordelen welke activiteiten er kunnen doorgaan. Zowel in het Filoetje als op het ravotterke hopen wij de kinderen een topzomer te kunnen aanbieden", aldus de schepen van Jeugd en Onderwijs. (JM/ foto JM)