De genoemde parkeerplaatsen mogen enkel ingenomen worden door elektrische voertuigen op het moment dat ze aan het opladen zijn. Maar de controle daarop is moeilijk.
...

De genoemde parkeerplaatsen mogen enkel ingenomen worden door elektrische voertuigen op het moment dat ze aan het opladen zijn. Maar de controle daarop is moeilijk."Ik vraag me af of er te checken valt of de wagens effectief aan het opladen zijn", aldus raadslid Maes. "Of is het inpluggen van de stekker voldoende? Wanneer enkel dat laatste als norm geldt, zou je wel eens met het fenomeen van laadpaalklevers te maken kunnen krijgen. Dat zijn mensen die hun elektrische auto gedurende vele uren op zo'n gratis parkeervak plaatsen en enkel de indruk wekken dat ze hem aan het opladen zijn. Zo nemen ze een parkeerplaats van iemand anders in. Bepaalde gemeenten verplichten het gebruik van een parkeerkaart om bijvoorbeeld maximum 2,5 uur te parkeren. Kan er op de een of andere manier nagegaan worden of een auto effectief aan het opladen is?"Schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V) moest het antwoord schuldig blijven. "Ik zal even informeren of zulke controle mogelijk is. Uiteraard is het de bedoeling dat de elektrische auto's enkel de genoemde parkeervakken gebruiken om elektriciteit te tanken. Maar sowieso heb ik een nieuw woord bijgeleerd: laadpaalklevers. Die willen we niet!"