...

Tegen 2018 nog maximaal 5%, dat is het aantal overschrijdingen die Europa nog toelaat. Elk jaar, tegen eind september, publiceert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de gegevens over de waterkwaliteit in het MAP-meetnet van Vlaanderen. Waar Europa de norm van maximaal 16% overschrijdingen (50 mg/l nitraat) voor 2014, haalt Vlaanderen er 26%. West-Vlaanderen -en meer bepaald het Leie- en IJzerbekken- is het zwakste broertje van de klas. In 49% van de meetpunten van het IJzerbekken en 54% in het Leiebekken, beide de top 2 van de slechtste geregistreerde waarden, krijgt West-Vlaanderen terecht de stempel van 'Pietje Pek'. "Tweede etappe zal pak drastischer moeten zijn"Bart Vanwildemeersch, beleidsmedewerker van de West-Vlaamse Milieufederatie vzw (WMF) : "Nu het MAP4 op haar einde loopt, wil men uiteraard met zegeberichten naar buiten komen. De realiteit is echter dat de eindmeet stilaan in zicht komt, maar de maatregelen om het nitraatgehalte van de West-Vlaamse waterlopen te doen dalen, weinig kordaat blijken. Minister Schauvliege koos er met het MAP4 immers voor om de col in twee etappen te nemen: een eerste etappe startte in 2011 en eindigt nu, maar heeft een achterstand van 10%. De tweede etappe zal een pak drastischer moeten zijn, vermits de meest evidente maatregelen al genomen zijn en er nu slechts de moeilijke overblijven."