Het uitgangspunt van de overeenkomst is dat de instanties inzetten op de beheerstaken die het best aansluiten bij hun expertise en doelstellingen. Er wordt maximaal gestreefd naar complementariteit en samenwerking. Dankzij de overeenkomst kan het provinciebestuur zich blijven inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van de recreatieve, toeristische, landschappelijke en ecologische waarde van de Da...