Nadat ze de infomarkten van de exploitanten bijwoonden en met heel wat bedenkingen terug thuis kwamen, organiseren enkele buren uit Bulskamp nu op hun beurt zelf een infoavond op woensdag 26 juni om 19 uur in kasteel Sint-Flora in De Moeren.
...

Nadat ze de infomarkten van de exploitanten bijwoonden en met heel wat bedenkingen terug thuis kwamen, organiseren enkele buren uit Bulskamp nu op hun beurt zelf een infoavond op woensdag 26 juni om 19 uur in kasteel Sint-Flora in De Moeren. 'Aspiravi nv en Storm onderzoeken de mogelijkheid om samen 17 windturbines te realiseren in de omgeving van de E40 op grondgebied van Veurne en De Panne': zo staat te lezen op de website van de exploitanten. Aspiravi nv en Storm zijn twee bedrijven die al jaren actief zijn in de ontwikkeling van windenergieprojecten in België. Volgens de ingediende plannen zijn de geplande turbines 200 meter hoog en komen ze in drie rijen langs de autosnelweg, op grond die is ingekleurd als ankergebied en waardevol agrarisch gebied. Zo zijn er momenteel nog geen dergelijke windmolenparken onshore in ons land, wel op zee."Eind april hielden de uitbaters een infomarkt voor inwoners van Veurne en de week erop ook voor inwoners van De Panne. Weinig mensen wisten daar echter van af. Wij kregen ook geen uitnodiging in de bus, want volgens hen liggen we buiten het betrokken gebied. Rechtstreekse hinder verwachten wij inderdaad niet. Feit is echter dat ons waardevolle vergezicht grondig verstoord zou worden door die molens. Daarom zijn wij toch naar beide avonden gegaan, maar we kwamen alleen maar met meer vragen thuis", zeggen Jorg en Maya Depetter. Zij wonen in Bulskamp, op een kilometer van het geplande windpark. "Op veel vragen - bijvoorbeeld over de geluidshinder en de gezondheidsrisico's - moesten de exploitanten toegeven dat ze geen sluitend antwoord konden geven. Het gaat immers om een pilootproject, eerdere referenties ontbreken. Ofwel veranderde dat antwoord in de loop van de avond, wanneer het technischer werd. Zo zou de opgewekte elektriciteit eerst op het middenspanningsnet terechtkomen, maar daarna zou de hoogspanningsoptie toch bestudeerd moeten worden. Hetzelfde geldt voor de verbinding van de windturbines: bovengronds of ondergronds?", vragen Jorg en Maya zich af. "Het ergste is nog dat de turbines op hun foto niet op de juiste schaal blijken getekend. Puur boerenbedrog!" Sindsdien heeft het koppel zich verder geïnformeerd en hebben ze met hun buur Jozef Leen een 'werkgroep' - zeg maar 'actiegroep'- opgericht. "Jozef Leen is een burgerlijk ingenieur op rust en bezorgde ons nog meer eyeopeners, vooral op technisch vlak. Zo stopt het zeker niet bij de windturbines alleen. Omdat de wind te variabel is en de elektriciteit niet kan worden opgeslagen, heb je een back-up nodig, in de vorm van een gas- of een stoom- en gascentrale.""Bovendien vermeldt men dat het Bewester-windpark samen met het Bommelaere-park, iets verderop, goed is om 120.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. In die regio wonen volgens onze berekeningen echter maar 38.000 gezinnen. Het elektriciteitsoverschot zal dan dus getransporteerd worden naar het binnenland, vermoedelijk via hoogspanningslijnen. Met andere woorden: nog meer verstoring van ons landschap", gaan ze verder.De buren menen dat er nog meer mensen niet op de hoogte zijn van de juiste werking van windturbines, en de impact ervan voor mens, dier en natuur onderschatten. Daarom organiseren ze nu zelf een info-avond, 'van burgers voor burgers'. "De aangereikte informatie is niet gekleurd. Ze is wel correct, op basis van een grondige factcheck die Jozef deed. Hij zal zelf zijn bedenkingen uit de doeken doen. Gesteund door Leefbare Energie Vlaanderen komen er ook onafhankelijke experten praten die het zullen hebben over geluid en slagschaduw, de participatie van burgers en de mogelijke procedurestappen.""We willen de bevolking nu al inlichten, nog voor je effectief bezwaar kan aantekenen, omdat er daartoe maar weinig tijd zal zijn. Er komen ook mensen getuigen die in de buurt van een windmolen wonen en er is ruimte voorzien voor vragen", overlopen Jorg en Maya het programma."We verwachten burgers, maar ook lokale politici, die volgens ons ook niet goed op de hoogte zijn. In de eerste plaats willen we feiten aanreiken, zodat ieder voor zichzelf een mening kan vormen. We steken niet onder stoelen of banken dat wij die windmolens liever niet zien komen. We zijn niet gekant tegen duurzame energie, maar je kunt je afvragen in hoeverre die molens wel 'groen' zijn, als je weet hoeveel beton nodig is en dat de nodige back-upcentrale wel CO²-uitstoot. Het zijn er te veel, ze zijn te groot en die 'monsters' horen niet thuis in de open vlakte van De Moeren. Onze bezwaren zijn dan ook de 'schaalbreuk' en de verwachte hinder voor mens en dier, zowel tijdens de constructie als de uitbating.""Het windenergieproject Bewester is een gezamenlijk project van de ontwikkelaars Aspiravi en Storm", reageren beide bedrijven. "Het project is nog steeds in studiefase. Bovendien gelden in de zone ook nog steeds beperkingen door luchtvaart. De huidige voorgestelde inplanting is een maximale inplanting van 17 windturbines, waarvan niet zeker is dat deze allen ook behouden worden. De studie zal dat nog moeten uitwijzen. Het project kan ook een fundamentele bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie en de vele klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden. West-Vlaanderen is de meest windrijke provincie van ons land, waar de bouw van nieuwe windenergieprojecten de laatste jaren is stilgevallen. De provincie moet dus een tandje bijsteken. Tot slot kunnen we ontkennen dat het transport van de groene stroom die de windturbines zullen produceren via hoogspanningsleidingen zal gebeuren. Deze groene energie zal via ondergrondse leidingen getransporteerd worden." (WVH/GUS)