Opvallend: het park Nieuwe Koers en het woonzorgcentrum De Drie Platanen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. "Klopt", vertelt Eli Devriendt. "We hebben samen het masterplan voor deze site vormgegeven in het kader van de Meesterproef van de Vlaamse Bouwmeester. Dat is een instrument dat jonge architecten de kans geeft een publieke opdracht binnen te halen."
...

Opvallend: het park Nieuwe Koers en het woonzorgcentrum De Drie Platanen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. "Klopt", vertelt Eli Devriendt. "We hebben samen het masterplan voor deze site vormgegeven in het kader van de Meesterproef van de Vlaamse Bouwmeester. Dat is een instrument dat jonge architecten de kans geeft een publieke opdracht binnen te halen."De werken aan het woonzorgcentrum en het park startten allebei in februari 2017. De werken aan De Drie Platanen zijn ondertussen nog volop aan de gang. "Op termijn zal hier plaats zijn voor 92 bedden, aangevuld met een centrum voor kortverblijf met zes woongelegenheden en vijf assistentiewoningen", vertelt directeur Axel Daenekindt. Voor architect Wim Boesten was het niet zo evident dit gebouw uit te tekenen, omdat er een fietspad door het gebouw loopt. Dat fietspad is meteen ook een van de toegangswegen van het park Nieuwe Koers. "We willen dat het echt een open huis wordt", gaat de directeur verder. "Doordat er een fietspad door het gebouw loopt, nodig je de mensen uit. Er is plaats voor ontmoeting en voor een pannenkoek of een dame blanche in de cafetaria. Op termijn willen we hier ook de buurt meer bij onze initiatieven betrekken en een ontmoetingsplek worden voor iedereen. Een woonzorgcentrum 2.0? Zo kan je het bekijken, ja", lacht hij.De totale kostprijs voor het park Nieuwe Koers bedraagt 3,5 miljoen euro. Het gebouw van het woonzorgcentrum De Drie Platanen en sterrenwacht Astropolis vallen hier niet onder. "Stad Oostende en het woonzorgcentrum hebben elk de helft betaald", vertelt Eli Devriendt. "Beide partijen hebben er dan ook voordeel van."Het park Nieuwe Koers, waar de bewoners zicht op hebben vanuit de cafetaria, start aan de brug die over het Albertusgeleed loopt. "Dat hebben we opengegooid, vroeger zat het in een buis. Het is opvallend hoezeer de biodiversiteit de hoogte in gaat, zodra je water toevoegt in een park. Langs de oevers is er al van alles aan het groeien. Er zitten zelfs al waterlelies in, maar dat zal iemand erin hebben gegooid, vermoeden we, want dat groeit hier niet spontaan (lacht)."Verderop zijn er 35 volkstuintjes, die worden beheerd door de vzw Tuinhier-Akkerwinde. "De manier waarop deze tuintjes zijn vormgegeven is op een heel spontane manier gebeurd", zegt schepen voor Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA). "Samen met alle mensen die geïnteresseerd waren in een volkstuintje hebben we dat besproken. En deze tuinen zijn ook weer een manier om de buurt te betrekken bij wat hier gebeurt."De 35 percelen zijn nu klaar om toegewezen te worden. Per vijf stukjes komt er een strandcabine die dienst zal doen als materiaalkot. Er zijn picknicktafels, er staan barbecues... "Of we voor de rest nog iets zullen toevoegen, denk bijvoorbeeld aan een serre, dat zullen we nog wel zien. Als er na een evaluatie door de gebruikers blijkt dat er nood aan is, dan is dat een mogelijkheid. Al is dat voorlopig niet aan de orde."Dé pronkstukken van het park zijn ongetwijfeld de drie platanen die een prominente plek innemen, dicht bij het woonzorgcentrum die er de inspiratie vond voor de naam. De drie bomen zijn naar schatting zestig, zeventig jaar oud. "Het was een heel huzarenstukje om ze te verplaatsen", zegt Axel Daenekindt. "Deze bomen stonden eerst in een hoek van het gebouw. Er moesten veel andere bomen sneuvelen voor dit woonzorgcentrum, maar deze platanen wilden we toch zeker redden en bewaren." Rond de drie bomen, die helemaal in elkaar waren gegroeid, is een wandelpad gemaakt. "En na verloop van tijd zullen we vaste planten onder de bomen aanplanten", vult Eli Devriendt aan. Muziekfans zullen ook hun hartje op kunnen halen in het park Nieuw Koers, want hier is plaats voor concerten waar maar liefst 70.000 tot 100.000 man aanwezig kan zijn. In de tijd dat de Wellingtonrenbaan nog beschikbaar was voor concerten, kwamen er sterren van het kaliber van Michael Jackson of David Bowie naar Oostende. Geen verleden tijd meer, want met de evenementenweide is er meer dan genoeg plaats om zo'n ster te verwelkomen."Dit is hier de ideale plek voor", zegt Björn Anseeuw enthousiast. "We hebben een betonnen platform aangelegd waar het podium kan staan. De Duinkerkseweg kan afgesloten worden voor het verkeer waardoor je die ruimte kan gebruiken als parking. Alle faciliteiten zoals elektriciteit en dergelijke zijn hier ook aanwezig. En nog een extra voordeel: de weide loopt gestaag omhoog, waardoor wie achteraan staat een heel goed uitzicht op het podium zal hebben.""Let op, het is niet de bedoeling dat er hier tal van evenementen worden georganiseerd", gaat Anseeuw verder. "Maar één keer per jaar moet zeker mogelijk zijn. En dan altijd in heel nauw overleg met de buurtbewoners. Ik wil dat er echt een permanente dialoog is."De evenementenweide is vandaag gebruiksklaar. "We zouden enkel nog moeten maaien", vult Eli Devriendt aan. "Deze plek, die voordien akkerlandschap was, hebben we vandaag ingezaaid met een mengsel dat goed is voor insecten. We laten deze bloemen eerst tot zaad komen, zodat die volgend jaar ook terugkomen. Een akkerlandschap is ecologisch gezien niet zo interessant. Een graslandschap, zoals dat hier vandaag is, wel. Eigenlijk vergelijk ik het graag met een green, een grote open grasvlakte die je vaak in dorpen in Engeland kan vinden. De wijk Mariakerke is misschien wel een wijk waar er veel tuinen zijn, maar op zich was er hier niet veel openbaar groen. Met het park Nieuwe Koers komt daar nu verandering in."Ook de sterrenwacht Astropolis, momenteel nog in volle opbouw, hoort bij het park. Binnenkort zwaait ook die zijn deuren open en dan is het park helemaal af. "We hebben hier trouwens in totaal 1,5 kilometer fietspad aangelegd. Met de nodige nieuwe bewegwijzering zal het Groene Lint zoals het al die jaren geleden uitgestippeld werd zo goed als helemaal af zijn. Nog een paar fietsverbindingen en het is klaar."