Samen met de nieuwe regeringen wil de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) na 26 mei een Duurzaamheidspact afsluiten. De lokale besturen gaven vrijdagmorgen alvast het voorbeeld. "Heel wat van de verplaatsingen gebeuren nu al met de fiets", vertelt Wim Dries, voorzitter van het VVSG. "Tegen het einde van deze legislatuur willen we die verplaatsingen van 16 procent naa...

Samen met de nieuwe regeringen wil de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) na 26 mei een Duurzaamheidspact afsluiten. De lokale besturen gaven vrijdagmorgen alvast het voorbeeld. "Heel wat van de verplaatsingen gebeuren nu al met de fiets", vertelt Wim Dries, voorzitter van het VVSG. "Tegen het einde van deze legislatuur willen we die verplaatsingen van 16 procent naar 20 procent brengen. Daarnaast willen de lokale besturen alle verlichtingspalen voorzien van ledverlichting tegen 2030. De lokale besturen zijn zich bewust van de klimaatuitdagingen en spelen daar ook op in. Als burgemeester willen ze maar al te graag de leiding nemen, maar er is rugwind van andere overheden nodig. Het zijn de burgemeesters zelf die vragende partij zijn voor een duurzaamheidspact met andere overheden. Dat pact moet leiden tot concrete doelen en acties."Bart Tommelein en zijn stadsbestuur nam het gebruik van de fiets op in het bestuursakkoord. Punt 24 zegt dat de verplaatsingen binnen de stad bij voorkeur met de fiets moeten gebeuren. "De meeste afspraken in de stad doe ik met de fiets. Ik ben al jaren een fervent fietser en blijf dat ook. We willen van Oostende de fietsstad van Vlaanderen maken", aldus de burgemeester.Vrijdagmorgen werd op het Oostendse strand een spot ingeblikt, geregisseerd door Nic Balthazar. Burgemeesters en schepenen van de lokale besturen van steden en gemeenten uit verschillende provincies tekenden present. De burgemeesters en hun schepenen voorop, honderden jongeren er achter. "Om Vlaanderen te tonen dat iedereen achter hun bestuur staat in de strijd om het klimaat", werd aangegeven door Nic Balthazar tijdens de opwarming. Ook in 2008 nam hij al eens een filmpje op in Oostende in een schreeuw om een sterke klimaatwet. Aan 'The Big Ask' namen toen meer dan 6.000 mensen deel. Deze keer deed Balthazar het met minder, maar met een even krachtig signaal: 'act now'.(JRO)