Sinds 2005 hangt in de toren van de Sint-Maartentskathedraal in Ieper een broedbak voor slechtvalken. De stad Ieper werkte daarvoor nauw samen met het Fonds voor Instandhouding Roofvogels (FIR). Het FIR werkt sinds 1996 actief aan het herstel van de slechtvalken in Vlaanderen. Eén van de jonge slechtvalken die geboren werd in de torenspits, is nu waargenomen op de toren van de wereldberoemde King's College Chapel in de Engelse universiteitsstad Cambridge. "Vogelliefhebbers hebben de vogel gespot en konden de gekleurmerkte ring aflezen. Die ring kreeg het jong op 12 mei 2017 van een Ieperse stadsarbeider", zegt Lieven Stubbe, milieuambtenaar van de stad Ieper.

Goed nieuws

"De valk is dus een vrouwtje en heeft nu waarschijnlijk een nest in de toren van het wereldberoemde, 15de eeuwse King's College. Slechtvalken hebben een duidelijke voorkeur voor eeuwenoude gotische torens, omdat die lijken op hun natuurlijke broedbiotoop: ruwe rotswanden met beschutte schuilplaatsen en kleine nissen."

Het Cambridge-verhaal is goed nieuws voor Ieper, nadat er zich vorig jaar een drama afspeelde met een nest. In april ontdekte een voormalige Britse valkenier die in Ieper woont een dode valk naast het kanaal tussen Ieper en Boezinge. De pootjes van het diertje bleken afgesneden, maar er was geen bloed bij. Daaruit kon worden afgeleid dat de poten waren verwijderd nadat de slechtvalk was gestorven. De schutter die de vogel had doodgeschoten, kon op die manier de ringen meenemen. In de buurt vond de wandelaar twee lege hulzen.

De waarnemingsfiche uit Cambridge. © Stad Ieper

Het koppel slechtvalken waartoe het mannetje behoorde, had toen vier eieren. Slechts een kuiken overleefde bij de alleenstaande moeder. "Maar intussen heeft het vrouwtje een nieuw lief. Van dit nieuwe mannetje hebben liefhebbers de kleurring aflezen: ring G6. Het gaat om een driejarig mannetje, afkomstig van de klokkentoren van Dottenijs, nabij Moeskroen. Dit jaar zijn in onze Sint-Maartenskerk bij deze mama en nieuwe papa vier jonge slechtvalken geboren", aldus Lieven Stubbe.

Beschermde soort

Het feit dat een driejarig mannetje uit Dottenijs zich in Ieper vestigt en een tweejarige Ieperse slechtvalk een nieuwe nestplek zoekt op enkele honderden kilometers van de Sint-Maartenskathedraal, toont aan dat de populatie slechtvalken opnieuw groeit. 30 jaar geleden waren de slechtvalken totaal was uitgeroeid. Leeggevallen nestplaatsen worden opnieuw vlot opgevuld, waardoor de nieuwe populatie opnieuw goed stand kan houden.

Volgens Natuurpunt kan een slechtvalk in het wild tot 20 jaar worden. De dieren kunnen tot op een afstand van 300 meter hun prooi herkennen. De vogel is een beschermde soort in ons land. Na nestkastacties, zoals die in Ieper, waren er in 2013 al 69 broedgevallen en vlogen 115 slechtvalken uit.

(CMW)

Sinds 2005 hangt in de toren van de Sint-Maartentskathedraal in Ieper een broedbak voor slechtvalken. De stad Ieper werkte daarvoor nauw samen met het Fonds voor Instandhouding Roofvogels (FIR). Het FIR werkt sinds 1996 actief aan het herstel van de slechtvalken in Vlaanderen. Eén van de jonge slechtvalken die geboren werd in de torenspits, is nu waargenomen op de toren van de wereldberoemde King's College Chapel in de Engelse universiteitsstad Cambridge. "Vogelliefhebbers hebben de vogel gespot en konden de gekleurmerkte ring aflezen. Die ring kreeg het jong op 12 mei 2017 van een Ieperse stadsarbeider", zegt Lieven Stubbe, milieuambtenaar van de stad Ieper. "De valk is dus een vrouwtje en heeft nu waarschijnlijk een nest in de toren van het wereldberoemde, 15de eeuwse King's College. Slechtvalken hebben een duidelijke voorkeur voor eeuwenoude gotische torens, omdat die lijken op hun natuurlijke broedbiotoop: ruwe rotswanden met beschutte schuilplaatsen en kleine nissen."Het Cambridge-verhaal is goed nieuws voor Ieper, nadat er zich vorig jaar een drama afspeelde met een nest. In april ontdekte een voormalige Britse valkenier die in Ieper woont een dode valk naast het kanaal tussen Ieper en Boezinge. De pootjes van het diertje bleken afgesneden, maar er was geen bloed bij. Daaruit kon worden afgeleid dat de poten waren verwijderd nadat de slechtvalk was gestorven. De schutter die de vogel had doodgeschoten, kon op die manier de ringen meenemen. In de buurt vond de wandelaar twee lege hulzen.Het koppel slechtvalken waartoe het mannetje behoorde, had toen vier eieren. Slechts een kuiken overleefde bij de alleenstaande moeder. "Maar intussen heeft het vrouwtje een nieuw lief. Van dit nieuwe mannetje hebben liefhebbers de kleurring aflezen: ring G6. Het gaat om een driejarig mannetje, afkomstig van de klokkentoren van Dottenijs, nabij Moeskroen. Dit jaar zijn in onze Sint-Maartenskerk bij deze mama en nieuwe papa vier jonge slechtvalken geboren", aldus Lieven Stubbe.Het feit dat een driejarig mannetje uit Dottenijs zich in Ieper vestigt en een tweejarige Ieperse slechtvalk een nieuwe nestplek zoekt op enkele honderden kilometers van de Sint-Maartenskathedraal, toont aan dat de populatie slechtvalken opnieuw groeit. 30 jaar geleden waren de slechtvalken totaal was uitgeroeid. Leeggevallen nestplaatsen worden opnieuw vlot opgevuld, waardoor de nieuwe populatie opnieuw goed stand kan houden.Volgens Natuurpunt kan een slechtvalk in het wild tot 20 jaar worden. De dieren kunnen tot op een afstand van 300 meter hun prooi herkennen. De vogel is een beschermde soort in ons land. Na nestkastacties, zoals die in Ieper, waren er in 2013 al 69 broedgevallen en vlogen 115 slechtvalken uit. (CMW)