Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein: "Uit het rapport van de bomenexpert bleek dat de bomen met een stamomtrek tussen 1m85 en 3m konden behouden blijven mits extreem zorgvuldig uitvoeren van de werken. We maakten daarvoor een omschrijving op met wat er allemaal moet gebeuren en de financ...

Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein: "Uit het rapport van de bomenexpert bleek dat de bomen met een stamomtrek tussen 1m85 en 3m konden behouden blijven mits extreem zorgvuldig uitvoeren van de werken. We maakten daarvoor een omschrijving op met wat er allemaal moet gebeuren en de financiële meerkost. Hoe de toestand van de wortels er in werkelijkheid uitziet, zullen we pas zien tijdens de uitvoering als de grond rond de wortels wordt weggezogen."De lindebomen hebben niet alleen een natuurlijke functie, ze zijn ook onderdeel van de Ieperse geschiedenis. Wat nu de Boomgaardstraat is, heette vroeger de Oude Botermarkt. Dit verwijst naar laatstgenoemde marktfunctie van de straat. Circa 1800 werd deze straat nog de Groene Lindestraat genoemd, wellicht naar de toen aanwezige beplanting. Philip Bolle, schepen van Onroerend Erfgoed: "Deze lindebomen werden aangeplant na de herstelwerken aan de Ieperlee, die daar rond 1920 een nieuwe overwelving kreeg. De oude lag iets meer oostwaarts, net onder de gebouwen van Bellegodshuis. Dit zijn waarschijnlijk de enige overlevende exemplaren van de vele 'straatbomen' die in de herstelperiode na de Eerste Wereldoorlog werden aangeplant." Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden heel wat stadsbomen als brandhout, want de mensen hadden een nijpend tekort aan steenkool. Vanaf 1960 tot 1970 werden ook de meeste straatbomen langs de Menenstraat, Rijselstraat, Diksmuidestraat en andere gerooid in functie van het autoverkeer.(EF)