"Het Zwin Natuurpark organiseert vanaf 1 augustus tot en met 20 oktober elke openingsdag vogelringsessies. Daarmee schakelt het park een serieuze versnelling hoger dan voorgaande jaren. Het Zwin Natuur Park is als internationale luchthaven voor vogels een kennis- en expertisecentrum voor vogeltrek en draagt op die manier bij tot belangrijk wetenschappelijk onderzoek", weet directeur Ina Dewasch.

"Tijdens de ringsessies worden de vogels door een vogelringer een ring aan de poot gedaan, gemeten, gewogen en daarna terug vrijgelaten. Het doel van het ringen van vogels is het verzamelen van wetenschappelijke informatie: zowel tijdens het vangen en ringen maar ook erna.

Na het ringen verzamelen wetenschappers terugmeldingen. De kans dat een geringde vogel nog wordt gezien is eerder klein. Vandaar dat er grote aantallen vogels worden geringd. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bundelt en verwerkt de gegevens. Die data worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door andere instellingen. De verzamelde gegevens bieden inzicht in veranderende omstandigheden.

Zo blijkt dat er momenteel een opmars is van de Cetti zanger, een klein, bruin zangvogeltje dat vooral te vinden is in het Middellandse Zeegebied. Door de klimaatverandering en de zachtere winters die daarvan het gevolg zijn, breidt deze vogel zijn gebied in noordelijke richting uit. Ze broedt sinds kort ook in het Zwin. Er werden al 12 Cetti's gevangen en geringd in het Zwin Natuur Park.

De Bladkoning, een zangvogeltje uit de Siberisch taiga dat tot voor enkele decennia uiterst zeldzaam was in België, is een regelmatige doortrekker geworden. Vorig jaar werden zes Bladkoningen geringd in het Zwin.

Wie het ringen van nabij wil meemaken is welkom voor een unieke blik achter de schermen van het wetenschappelijk onderzoek van het ringwerk. Het is een unieke kans om de vogels van dicht bij te zien en een interessante uitleg te krijgen van de ringer. De activiteit gaat telkens door in de voormiddag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wijzigingen in de ringdata vindt men terug op de website van het Zwin Natuur Park of op de Facebookpagina.

(DM)

"Het Zwin Natuurpark organiseert vanaf 1 augustus tot en met 20 oktober elke openingsdag vogelringsessies. Daarmee schakelt het park een serieuze versnelling hoger dan voorgaande jaren. Het Zwin Natuur Park is als internationale luchthaven voor vogels een kennis- en expertisecentrum voor vogeltrek en draagt op die manier bij tot belangrijk wetenschappelijk onderzoek", weet directeur Ina Dewasch. "Tijdens de ringsessies worden de vogels door een vogelringer een ring aan de poot gedaan, gemeten, gewogen en daarna terug vrijgelaten. Het doel van het ringen van vogels is het verzamelen van wetenschappelijke informatie: zowel tijdens het vangen en ringen maar ook erna.Na het ringen verzamelen wetenschappers terugmeldingen. De kans dat een geringde vogel nog wordt gezien is eerder klein. Vandaar dat er grote aantallen vogels worden geringd. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bundelt en verwerkt de gegevens. Die data worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door andere instellingen. De verzamelde gegevens bieden inzicht in veranderende omstandigheden.Zo blijkt dat er momenteel een opmars is van de Cetti zanger, een klein, bruin zangvogeltje dat vooral te vinden is in het Middellandse Zeegebied. Door de klimaatverandering en de zachtere winters die daarvan het gevolg zijn, breidt deze vogel zijn gebied in noordelijke richting uit. Ze broedt sinds kort ook in het Zwin. Er werden al 12 Cetti's gevangen en geringd in het Zwin Natuur Park.De Bladkoning, een zangvogeltje uit de Siberisch taiga dat tot voor enkele decennia uiterst zeldzaam was in België, is een regelmatige doortrekker geworden. Vorig jaar werden zes Bladkoningen geringd in het Zwin. Wie het ringen van nabij wil meemaken is welkom voor een unieke blik achter de schermen van het wetenschappelijk onderzoek van het ringwerk. Het is een unieke kans om de vogels van dicht bij te zien en een interessante uitleg te krijgen van de ringer. De activiteit gaat telkens door in de voormiddag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wijzigingen in de ringdata vindt men terug op de website van het Zwin Natuur Park of op de Facebookpagina.(DM)