Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft betrekking op grote delen van de gemeenten De Haan, Jabbeke en Oudenburg en voorziet in de afbakening van de agrarische en de natuurlijke structuur binnen het erfgoedlandschap 'Polder Klemskerke-Vlissegem'. In totaal komt er 237 extra natuurgebied bij, ter bescherming van de zilte graslanden binnen het habitatrichtlijngebied 'Polders' en als compensatie voor de uitbrei...

Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft betrekking op grote delen van de gemeenten De Haan, Jabbeke en Oudenburg en voorziet in de afbakening van de agrarische en de natuurlijke structuur binnen het erfgoedlandschap 'Polder Klemskerke-Vlissegem'. In totaal komt er 237 extra natuurgebied bij, ter bescherming van de zilte graslanden binnen het habitatrichtlijngebied 'Polders' en als compensatie voor de uitbreiding van de haven van Zeebrugge. Tegelijk wordt duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor de landbouw door de aanduiding van 1.274 hectare agrarisch gebied, waarvan grote stukken met natuurverweving."Met deze beslissing geven we zekerheid aan de landbouwers en leggen we tegelijk bijkomend natuurgebied vast. Zo kunnen deze polderlandschappen hun eigenheid behouden. De omzetting van bepaalde historisch permanente graslanden naar natuurgebied en natuurverwevingsgebied zorgt er ook voor dat deze graslanden hun cruciale rol in de waterhuishouding kunnen blijven spelen, iets wat in de huidige context van droogte heel belangrijk is - ook voor de landbouw", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir.Natte en vochtige poldergraslanden spelen - zeker in de polders - een cruciale rol in de waterhuishouding, het verhogen van de biodiversiteit en maatregelen tegen de klimaatopwarming. Deze graslanden vertegenwoordigen een enorm waterbergend vermogen en zorgen voor de opslag van koolstof, waardoor dit niet als CO2 in de atmosfeer komt. Daarnaast vormen deze eeuwenoude graslanden een essentieel leefgebied voor overwinterende watervogels en dragen ze bij aan de realisatie van de Europese natuurdoelstellingen, onder meer voor overwinterende kleine rietganzen en diverse weidevogels.Het plan is het resultaat van een lange zoektocht naar evenwicht tussen landbouw en natuur in een bijzonder kwetsbaar en waardevol polderlandschap. De Vlaamse Regering heeft het plan na het openbaar onderzoek in beperkte mate aangepast en vraagt hierover nu advies aan de Raad van State. Daarna wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht.