"Dit is 'm nu, de Nieuwpoortse Vrijheidskeure uit 1163." Veilig weggeborgen op een plaats waar nieuwsgierige bezoekers er het raden naar hebben, toont stadsarchivaris Walter Lelièvre ons het ongetwijfeld belangrijkste stuk uit de rijke collectie van de stad. "Sinds 2001 mag en kan ik rondneuzen op de zolders en in de kelders van het stadhuis", vertelt Walter. "In al die jaren ontdekte ik werkelijk prachtige stukken, echte schatten op zolder. Het archief was voorheen jarenlang aan zijn lot overgelaten, en dat was eraan te merken. Er is heel wat werk aan geweest om er opnieuw wat orde in te brengen en de job is nog niet af", aldus Walter.
...