Hij was een volksvriend en graag tussen de mensen. Een harde werker in het bedrijf en in de fanfare. Hij startte op 12-jarige leeftijd als trommelaar. Op zijn 16de werd hij tamboer-major. In 1984 werd hij voorzitter en bleef dit meer dan een kwarteeuw. De aankoop van een eigen fanfarelokaal in de Vichtesteenweg was voor hem een hoogtepunt.

Op zaterdag 14 september wordt Frans Vanden Broucke ten grave gedragen. De Sint-Ceciliafanfare luistert de uitvaartliturgie van 12 uur in de Sint-Columbakerk op.

(MV)

Hij was een volksvriend en graag tussen de mensen. Een harde werker in het bedrijf en in de fanfare. Hij startte op 12-jarige leeftijd als trommelaar. Op zijn 16de werd hij tamboer-major. In 1984 werd hij voorzitter en bleef dit meer dan een kwarteeuw. De aankoop van een eigen fanfarelokaal in de Vichtesteenweg was voor hem een hoogtepunt.Op zaterdag 14 september wordt Frans Vanden Broucke ten grave gedragen. De Sint-Ceciliafanfare luistert de uitvaartliturgie van 12 uur in de Sint-Columbakerk op. (MV)