In februari besloot Chris Bevernaege de uitbating van de horecazaak Dots Bizz in het Auriscentrum stop te zetten. De bekende horecaman had er in 2016 zijn intrede gedaan, maar hij wou het wat kalmer aan doen en zich concentreren op zijn horecazak...

In februari besloot Chris Bevernaege de uitbating van de horecazaak Dots Bizz in het Auriscentrum stop te zetten. De bekende horecaman had er in 2016 zijn intrede gedaan, maar hij wou het wat kalmer aan doen en zich concentreren op zijn horecazaken in het stadscentrum. "We zijn op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor een concessieovereenkomst voor de exploitatie van een lunchcorner in het administratief centrum Auris op Ter Waarde", zegt het stadsbestuur. "De exploitatie van dit horecaconcept omvat minimaal de verkoop van broodjes, soep en slaatjes. Op initiatief van de concessiehouder kan het aanbod uitgebreid worden. Minimaal dient de concessiehouder dus een 'meeneem' of 'take away'-concept te voorzien. De hiertoe ter beschikking gestelde ruimte bevindt zich centraal op de gelijkvloerse verdieping in het Administratief Centrum Auris in Ieper. Ze bestaat uit een verbruiksruimte met een oppervlakte van ongeveer 350 m² en een keuken met een oppervlakte van ongeveer 120m²." Kandidaturen moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk op 15 november 2019 om 10 uur. Voor meer informatie en het verkrijgen van de toewijzingsleidraad kan je terecht bij Veerle Verkin via 057/451 823 of veerle.verkin@ieper.be.(CMW)