We spreken van groene waterstof als er groene stroom - lees elektriciteit van de offshore windmolenparken - voorradig is die water via elektrolyse omzet in waterstof. Zo kan een overschot aan groene elektriciteit via waterstof als energiedrager tijdelijk opgeslagen worden of aangewend worden als grondstof. "Eind 2020 staan er op zee al 339 windmolens, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,26 GW. Na de realisatie van een aantal nieuwe parken voorzien in het nieuwe mariene ruimtelijk plan 2020-2026 zal in totaal 4 GW groene elektrische stroom voorhanden zijn. Een onuitputtelijke bron waarvan de overschotten aangewend kunnen worden voor de productie van groene waterstof", aldus Dirk Declerck, CEO Haven Oostende.

De drie partners willen met de productie van groene waterstof de CO²-uitstoot in Vlaanderen met 500 000 tot 1 miljoen ton per jaar verminderen, of zowat vier keer de volledige CO²-uitstoot van Oostende per jaar.

Tegen 2025

In een eerste fase zullen de drie partners verder de algemene haalbaarheid onderzoeken door onder andere de terreinen bouwrijp te maken en een ontwikkelingsplan uit te werken. Dan komt er een innovatief demonstratieproject, goed voor om en bij de 30 jobs, naast de vele toeleveringsbedrijven. Over vijf jaar is dan de realisatie voorzien van een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windmolenparken voor onze kust. "Dat daarbij de elektrische toevoerkabels in Oostende moeten worden aangeland, lijkt me een logisch gevolg", aldus burgemeester Bart Tommelein. "Zeker omdat die nieuwe concessies allemaal ten westen van Oostende gesitueerd zijn. Eens te meer zet Oostende zich op de kaart van de blauwe energie en economie door deze publieke-private samenwerking."

De groene waterstoffabriek zelf wordt gebouwd in de Oostendse achterhavengebied Plassendale 1 op twee gescheiden locaties van samen 7 hectare groot. De productieplant situeert zich dicht bij het kanaal en dus bij de grondstof water. De tweede site is voor de opslag bedoeld. "Met Hyport willen we als pionier het voortouw nemen van de groene waterstofproductie, maar natuurlijk ook samenwerken met andere initiatieven ter zake in de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent", zegt Luc Vandenbulcke, CEO van DEME Group.

Het financiële plaatje is nog niet rond. "Maar het project zal zeker enkele honderden miljoenen euro vergen aan investeringen. We hopen tegen eind 2020 een businessplan ontwikkeld te hebben", aldus nog de CEO van Haven Oostende. "Hyport Oostende zal een belangrijke bijdrage leveren om de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen te halen", besluit Declerck.

(ML)

We spreken van groene waterstof als er groene stroom - lees elektriciteit van de offshore windmolenparken - voorradig is die water via elektrolyse omzet in waterstof. Zo kan een overschot aan groene elektriciteit via waterstof als energiedrager tijdelijk opgeslagen worden of aangewend worden als grondstof. "Eind 2020 staan er op zee al 339 windmolens, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,26 GW. Na de realisatie van een aantal nieuwe parken voorzien in het nieuwe mariene ruimtelijk plan 2020-2026 zal in totaal 4 GW groene elektrische stroom voorhanden zijn. Een onuitputtelijke bron waarvan de overschotten aangewend kunnen worden voor de productie van groene waterstof", aldus Dirk Declerck, CEO Haven Oostende.De drie partners willen met de productie van groene waterstof de CO²-uitstoot in Vlaanderen met 500 000 tot 1 miljoen ton per jaar verminderen, of zowat vier keer de volledige CO²-uitstoot van Oostende per jaar.In een eerste fase zullen de drie partners verder de algemene haalbaarheid onderzoeken door onder andere de terreinen bouwrijp te maken en een ontwikkelingsplan uit te werken. Dan komt er een innovatief demonstratieproject, goed voor om en bij de 30 jobs, naast de vele toeleveringsbedrijven. Over vijf jaar is dan de realisatie voorzien van een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windmolenparken voor onze kust. "Dat daarbij de elektrische toevoerkabels in Oostende moeten worden aangeland, lijkt me een logisch gevolg", aldus burgemeester Bart Tommelein. "Zeker omdat die nieuwe concessies allemaal ten westen van Oostende gesitueerd zijn. Eens te meer zet Oostende zich op de kaart van de blauwe energie en economie door deze publieke-private samenwerking."De groene waterstoffabriek zelf wordt gebouwd in de Oostendse achterhavengebied Plassendale 1 op twee gescheiden locaties van samen 7 hectare groot. De productieplant situeert zich dicht bij het kanaal en dus bij de grondstof water. De tweede site is voor de opslag bedoeld. "Met Hyport willen we als pionier het voortouw nemen van de groene waterstofproductie, maar natuurlijk ook samenwerken met andere initiatieven ter zake in de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent", zegt Luc Vandenbulcke, CEO van DEME Group.Het financiële plaatje is nog niet rond. "Maar het project zal zeker enkele honderden miljoenen euro vergen aan investeringen. We hopen tegen eind 2020 een businessplan ontwikkeld te hebben", aldus nog de CEO van Haven Oostende. "Hyport Oostende zal een belangrijke bijdrage leveren om de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen te halen", besluit Declerck.(ML)