In de Noordzee komen een 80-tal verschillende soorten zeewier voor. Een consortium van POM West-Vlaanderen en (West-) Vlaamse bedrijven wil de lokale kweek, verwerking en promotie van zeewier via een korte keten ontplooien. Ze willen dit doen door de economische haalbaarheid van de lokale kweek te bekijken, door de duurzaamheid van het kweken te bepalen en door de belangrijkste moeilijkheden met betrekking tot draagvlak en regelgeving aan te kaarten. Op de studienamiddag in Roeselare wisselden academici, politici, horecamensen en andere ondernemers van gedachten. Een receptie van zeewierhapjes, dat verzorgd werd door hotelschool Ter Groene Poorte sloot dit event af.

(PS - Foto SB)