De cijfers komen uit de nieuwste feitenfiche detailhandel. Dat is een tool van de vijf Vlaamse provincies om samen de evoluties op vlak van detailhandel op de voet te volgen. Ze werken hiervoor samen met de gespecialiseerde onderzoeksbureaus Locatus en RetailSonar die respectievelijk gegevens voor het detailhandelsaanbod en koopstromen aanleveren.
...

De cijfers komen uit de nieuwste feitenfiche detailhandel. Dat is een tool van de vijf Vlaamse provincies om samen de evoluties op vlak van detailhandel op de voet te volgen. Ze werken hiervoor samen met de gespecialiseerde onderzoeksbureaus Locatus en RetailSonar die respectievelijk gegevens voor het detailhandelsaanbod en koopstromen aanleveren. Uit de nieuwe feitenfiche valt af te leiden dat de leegstand in Oostende een dalende trend vertoont: in 2014 stonden nog 235 winkels leeg, vandaag zijn dat er nog 193. "Maar je moet er wel rekening mee houden dat het aantal handelspanden óók gedaald is", zegt Thomas Dupon, ceo van het Economisch Huis Oostende. "Op zich is dat niet slecht. Er wordt altijd een invulling gezocht voor een leegstaand handelspand. Dat kan evenwel ook de omvoming tot een woning zijn, en hoeft dus niet per se een nieuwe winkel te zijn", benadrukt Thomas Dupon.Die omvorming van een handelspand tot een woning wordt gestimuleerd door de Vlaamse overheid. Wie dat doet, kan een aantal jaar een vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen. "Dat is dus ook een paar keer gebeurd in Oostende", gaat Dupon verder. "Ik heb daar geen precieze cijfers van, maar het feit dat de winkeloppervlakte is gedaald, is daar wel een indicatie van. Let wel, we zorgen er wel voor dat dit nooit in het centrum gebeurt, enkel buiten de belangrijkste winkelstraten."Een tweede reden dat de leegstand in Oostende daalt, is volgens Thomas Dupon het feit dat Oostende heel sterk op de kaart staat tegenwoordig. "Oostende is dé shoppingstad aan zee en we werken heel hard aan dat imago. Hier vind je niet alleen de grote ketens, maar ook kleine boetiekjes. Ook zij worden hier warm onthaald. We werken er ook heel hard aan om actief nieuwe zaken naar Oostende te halen. De komende jaren zullen we daar alleen maar meer op werken. Dat is geen gemakkelijke opdracht, dat klopt. Het is dan ook een tandem met alle andere stadsdiensten, zoals met Toerisme Oostende."Er zijn ook heel wat acties lopende om leegstand tegen te gaan. "Elk pand dat leegstaat, valt op en dat zorgt ervoor dat je imago van je stad daalt. Samen met de dienst cultuur hebben we een actie op het getouw gezet waarbij kunstenaars tijdelijk een leegstaand pand kunnen gebruiken als atelier. Ook voor de eigenaars die hierop intekenen alleen maar een voordeel, want hun pand staat niet leeg én het wordt sneller verkocht. Er wordt toch regelmatig gebruik van gemaakt, ja. Begin januari werd hiermee gestart en ondertussen zijn op deze manier toch wel enkel panden ingevuld."Nog een manier waarop de leegstand wordt tegengegaan, is de ondersteuning van innovatieve starters door middel van huursubsidies. "Een concreet voorbeeld hiervan is verpakkingsvrije winkel Modest", zegt Thomas Dupon. "Dit is een concept dat we graag in Oostende wilden, iets wat hier nog niet was. De winkel voldeed aan alle criteria om ondersteuning te ontvangen. Dat betekent dat we in het eerste jaar 75 procent van de huur betalen, in het tweede jaar 50 en in het derde jaar 25 procent. Dit is trouwens niet enkel voor handelspanden, maar voor iedereen die een innovatief idee heeft voor een nieuwe zaak, in gelijk welke sector. We zijn hier erg selectief in en er staat dan ook een limiet op het aantal zaken dat deze subsidie per jaar kan aanvragen."Ook de renovatiepremie is een hulpmiddel: zowel ondernemingen als eigenaars kunnen een aanvraag indienen om maximaal 5.000 euro te ontvangen voor de renovatie van hun pand. Dat nu ook eigenaars een dossier kunnen indienen, is nieuw.Momenteel loopt er nog een actieplan om de aantrekkelijkheid van de Torhoutsesteenweg te verhogen in samenwerking met de handelaars. "We hebben een zone afgebakend waar veel leegstand is: een deel van de Torhoutsesteenweg, het begin van de Nieuwpoortsesteenweg en de zone rond de Heilig Hartlaan, Petit Paris en de Alfons Pieterslaan. Daar willen we echt werken aan verandering.""Kijk, ik weet dat dit geen evidente materie is", zucht Thomas. "Maar ik ben wel voorzichtig positief over deze cijfers. Als deze trend zich verderzet en we blijven werken op ons imago en nieuwe projecten aantrekken, dan kan ik alleen maar hoopvol zijn voor de toekomst."Hoewel de leegstand in Oostende daalt, lijkt dat misschien niet altijd zo. Want elk pand dat lang een bordje te huur of te koop draagt, valt enorm op. Een van de probleemstraten is de Alfons Pieterslaan. We gingen zelf even tellen en kwamen uit op 17 panden die leeg staan, of een bordje te koop of te huur dragen. Drie jaar geleden bedroeg dat aantal nog 21, dus er is toch inderdaad een voorzichtige positieve trend, terwijl de perceptie anders is. Een van de starters die zich in de Alfons Pieterslaan vestigde, is Hanne Peene. Zij baat samen met Kimberly Vanstechelman de hippe speelgoedwinkel De Speelbij uit, waar je terechtkan voor duurzaam speelgoed. "Wij namen de zaak iets minder dan twee jaar geleden over", vertelt Hanne. "Toch zijn we blij dat we hier zitten. De Alfons Pieterslaan was vroeger dé straat, maar dat is al lang niet meer het geval. Toch kunnen wij niet klagen; veel mensen komen met de fiets en er is altijd parking voor de deur."Naast de Speelbij staat er al lang een pand leeg. "En hoe meer leegstand, hoe minder mensen langs de staat passeren... dus dat mag wel veranderen. Er is minder leegstand in Oostende? Hoe meer winkels er bijkomen, hoe beter. Voor iedereen hier! Het probleem is wel dat hoe langer een pand leegstaat, hoe moeilijker het wordt. Nu, hier wordt er ook wel redelijk wat georganiseerd met de Handelaars Belle Epoque. De braderie, de shoppingdagen, acties voor Vaderdag en Moederdag... Maar er mogen altijd zaken bijkomen in onze straat."