Voor hij inhoudelijk het voorstel van de SP.A/CD&V-meerderheid fileert, komt Koen Uittenhove nog eens terug op de manier waarop het relanceplan tot stand kwam. "Eerst zou er een gemeenteraadscommissie komen. Die kwam er niet. Wel kwam er een poging van het bestuur om alle fracties mee te nemen in het verhaal, maar een dag na overleg tussen meerderheid en oppositie maakte het gemeentebestuur zelf al verschillende maatregelen publiek. Maatregelen die nog ter discussie staan bij zowat alle fracties. Je verdrinkt hiermee je zogenaamde inspraak in eigengereid handelen."
...

Voor hij inhoudelijk het voorstel van de SP.A/CD&V-meerderheid fileert, komt Koen Uittenhove nog eens terug op de manier waarop het relanceplan tot stand kwam. "Eerst zou er een gemeenteraadscommissie komen. Die kwam er niet. Wel kwam er een poging van het bestuur om alle fracties mee te nemen in het verhaal, maar een dag na overleg tussen meerderheid en oppositie maakte het gemeentebestuur zelf al verschillende maatregelen publiek. Maatregelen die nog ter discussie staan bij zowat alle fracties. Je verdrinkt hiermee je zogenaamde inspraak in eigengereid handelen." Voorzitter Lucas Vandendriessche, voorzitter van Groen Bredene pikt in: "Als we naar het plan zelf kijken, dan kunnen we alleen maar ontgoocheld zijn. Het mist visie en is heel slordig opgesteld. Het financieel plaatje is bovendien ondoorzichtig en bevat fouten."Groen Bredene zal op de volgende gemeenteraad daarom zelf een aantal voorstellen formuleren, die vooral de nadruk op sociale relancemaatregelen willen leggen."Het bestuur klopt zich op de borst dat het 40.000 euro eigen middelen voorziet als extra financiële steun voor mensen in moeilijkheden. Dat is een nogal cynische voorstelling van zaken: de gemeente krijgt hiervoor van Brussel immers 45.829 euro subsidies. Niks eigen inbreng dus! Waar die andere nagenoeg 6.000 euro terechtkomt? Het is ons een raadsel."Een andere in het oog springende en volgens Groen discutabele maatregel is de 10 euro, die elke inwoner krijgt om de lokale handelaar te steunen. "De uitwerking van de maatregel wordt op zich al een huzarenstuk. Dat lijkt het gemeentebestuur ook te beseffen. Maar ook inhoudelijk treft deze maatregel kant noch wal. Dit is ouderwetse cadeautjespolitiek. Om te beginnen is er het gevaar dat het geld nooit op een correcte manier bij de lokale handelaar terecht zal komen. Verder vergeet de gemeente dat we zo via de btw de hogere overheden subsidiëren. Tenslotte maakt deze actie geen onderscheid naargelang het inkomen(verlies) van de Bredenaars.""Wij stellen daarom voor om het budget rechtstreeks en verhoudingsgewijs uit te betalen aan de lokale handelaars. Daar zijn methodes voor. En als deze maatregel er dan toch door moet, hebben wij alternatieve voorstellen om een sociale correctie door te voeren.""Dit zomerseizoen verdient de lokale middenstand in de Duinenstraat en Kapelstraat extra steun", beseft Koen Uittenhove. "De gemeente neemt een aantal goede maatregelen. Groen Bredene zat ook op het spoor om van deze toeristische zone een soort permanente braderie te maken. Dat vraagt ingrepen in de publieke ruimte. Daarbij moet onderzocht of er in deze zone op bepaalde momenten van de dag geen eenrichtingsverkeer mogelijk is. Dat geeft zuurstof aan voetgangers, fietsers en het vergroot terras- en uitstalruimte.""De Lokale Raad voor Economie en Toerisme (LRET) zou daar een deftig plan over kunnen uitwerken in samenwerking met de gemeente. Maar dat is dus niet gebeurd. Meer zelfs, de LRET is op geen enkele moment betrokken bij de relanceplannen. Wat blijkbaar vaststaat, is dat het gemeentebestuur deze zomer in de Kapelstraat tweerichtingsverkeer aanhoudt voor auto's, maar van de voetgangers eist dat ze netjes in een richting langs de Kapelstraat zullen flaneren."(MM)