"Vorige week kregen normaalgezien alle Ieperlingen wat van hun belastinggeld terug via de coronacadeaubon", stak fractieleider Katrien Desomer van CD&V van wal. "We hebben het al gezegd in een vorige raad, maar herhalen het graag nog eens: dit is en blijft een goede maatregel om de Ieperse economie de broodnodige boost te geven. CD&V was ook verheugd te zien dat de grotere warenhuizen gehoor gaven aan onze oproep om niet in te stappen in dit systeem en de kans te geven aan de sector die het meest getroffen werd door deze crisis."
...

"Vorige week kregen normaalgezien alle Ieperlingen wat van hun belastinggeld terug via de coronacadeaubon", stak fractieleider Katrien Desomer van CD&V van wal. "We hebben het al gezegd in een vorige raad, maar herhalen het graag nog eens: dit is en blijft een goede maatregel om de Ieperse economie de broodnodige boost te geven. CD&V was ook verheugd te zien dat de grotere warenhuizen gehoor gaven aan onze oproep om niet in te stappen in dit systeem en de kans te geven aan de sector die het meest getroffen werd door deze crisis."De tijdspanne waarbinnen de 700.000 euro moet worden besteed vindt CD&V echter veel te kort. "Jullie gingen niet in op de vraag van onder andere Groen die ook door onze fractie werd gesteund om op een alternatieve manier de bon te kunnen bezorgen aan het groeiend aantal gezinnen die het echt moeilijk hebben", vervolgde Katrien Desomer. "Zij zijn ook de doelgroep die niet zomaar kopen om te kopen, waardoor het opsouperen van die bon tegen 15 oktober, want daar komt het dan misschien wel op neer, niet echt strookt met hun levenswijze.""Vandaar onze eerste vraag om de geldigheid van de bon te verlengen tot eind december. Dit is een win voor de handelaars want eens het 15 oktober voorbij is vervalt het saldo en dus ook de inkomst voor onze handelaars. Het is ook een win voor mensen die misschien eerst eens willen nadenken over wat ze willen kopen, want bijvoorbeeld een kansarm gezin van 4 dat 55 euro kreeg, voor die mensen is dat veel geld."Volgens CD&V ontstond er de voorbije dagen al wat commotie over handelszaken die wel op de lijst staan maar de bon niet aanvaarden. De partij vraagt zich ook af wat er gebeurt met de vroegere cadeaubonnen. "Bestaat het risico niet dat handelaars niet op beide systemen willen ingeschreven zijn en zich dus uitschrijven? Daardoor zouden deze cadeaubonnen, die tot en met 1 september verkocht werden en dus nog een gans jaar geldig zijn, eigenlijk niet meer veel waard. Worden deze bonnen ingeruild in het nieuwe systeem?", vroeg Katrien Desomer zich nog af. "En wat gebeurt er met het niet-ingewisselde saldo wanneer de coronabonnen komen te vervallen? Gezien de 700.000 euro steeds werd verkocht als boost voor de lokale middenstand gaan we er van uit dat die dus ook pro rata zullen worden verdeeld tussen centrum, deelgemeenten en rand. Kunt u dit bevestigen?"Schepen Diego Desmadryl wilde echter van uitstel van de geldigheid niet weten. "Het oorspronkelijke doel van de waardebon was een boost te geven aan de lokale handelaars. Een boost zal natuurlijk geen resultaat opleveren als de periode te lang wordt", aldus Diego Desmadryl. "We zijn ook van mening dat heel wat mensen net in deze periode de bon goed kunnen gebruiken. De start van het nieuwe schooljaar en de verbonden kosten, de aankomende communiefeesten, Tooghedagen... Er zijn trouwens handelaars die de bon ook valideren in ruil voor een nieuwe waardebon. Ik kan u wel al meegeven dat na één week al 3.604 bonnen zijn ingeruild voor een bedrag van 94.698 euro. Nu al een succes dus."Het probleem van handelaars die de waardebonnen niet aanvaarden blijkt op een misverstand te berusten. "Wij hebben één melding gekregen van een handelaar die op de lijst stond en de bon niet aanvaardde", legde Diego Desmadryl uit. "Nu is het zo dat deze lijst werd samengesteld op basis van het inschrijven van de ondernemer zelf en deze lijst werd 28 augustus gepubliceerd. Van de melding die we kregen werd de ondernemer opgebeld en ging het om een werknemer die niet op de hoogte was. Dit zou dus opgelost moeten zijn." De schepen van Economie kon wel bevestigen dat vorige waardebonnen zeker nog geldig blijven. "Vijftig handelaars hebben aangegeven te stoppen met het systeem na het innen van de huidige coronabon. Er zullen dus nog altijd iets meer dan 300 deelnemende handelaars overblijven. Dat is ongeveer vijf keer het aantal dat deelnam aan de oude Ieperse cadeaubon. De oude bon kan perfect geïntegreerd worden in het nieuwe systeem en kan dus blijven ontwaard worden voor de volledige periode van zijn geldigheid. U vraag over het niet-ingewisselde saldo begrijp ik niet echt: eerst vraagt u om de bon te verlengen en daarna om het resterende saldo pro rata te verdelen onder de lokale middenstand. Ik stel dus voor om momenteel rustig te blijven en 15 oktober af te wachten vooraleer hier uitspraken over te doen", besloot Diego Desmadryl. (TOGH)