Naast de hernieuwing worden tevens een aantal aanpassingen aangevraagd aan de vergunde situatie. Het gaat in grote lijnen om het volgende: vereenvoudiging afvalstoffenverwerking; uitbreiding met de verwerking - opslag en zeven - van grond en/of puin verontreinigd met asbest; verwijderen van de biologische verwerking -vergisting - van een aantal afvalstromen en actualisatie van toestellen en opslag.
...

Naast de hernieuwing worden tevens een aantal aanpassingen aangevraagd aan de vergunde situatie. Het gaat in grote lijnen om het volgende: vereenvoudiging afvalstoffenverwerking; uitbreiding met de verwerking - opslag en zeven - van grond en/of puin verontreinigd met asbest; verwijderen van de biologische verwerking -vergisting - van een aantal afvalstromen en actualisatie van toestellen en opslag. Net de woorden 'asbest' en 'zeven' verontrusten de grote buurt rond de vestiging. "Wij als Milieuzaken Stasegem verzetten ons tegen de vergunningsaanvraag om asbesthoudend puin te mogen verwerken. De ervaring leert ons dat Devamix slordig omspringt met het toepassen van de opgelegde maatregelen om stofverspreiding tegen te gaan. Als daar nog het dodelijk asbeststof bij komt wordt de gezondheid van de nabij wonende bevolking ernstig bedreigd", zegt voorzitter Marc Vercruysse. Ook op sociale media circuleren bezorgde berichten. Zo schrijft onder meer Charlie Rommens: 'Puin zeven doe je niet naast iemand zijn deur maar in afgelegen gebieden waar geen of heel weinig mensen wonen. Niet naast het centrum van een dorp of stad. Asbestvezels kunnen zich tientallen kilometer ver verspreiden. Misschien kan BSV een buurtvergadering organiseren: ik ben niet de enige die nieuwsgierig is over het plan'. Ondanks meerdere pogingen was bij Devamix niemand bereikbaar voor commentaar.In de 'Bekendmaking openbaar onderzoek' van Stad Harelbeke staat te lezen: 'De aanvraag ligt tot en met 8 augustus 2020 ter inzage bij de Milieudienst, Marktstraat 29 8530 Harelbeke. Maak telefonisch een afspraak voor het inkijken van het openbaar onderzoek via 0800 21 202 (Milieudienst). Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. De burgemeester van het aanpalende Zwevegem, Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester), zal contact nemen met zijn collega van Harelbeke om het dossier grondig te kunnen bespreken op het schepencollege van 4 augustus en eventueel ook als gemeentebestuur tijdig bezwaar in te kunnen dienen. Alain Top, SP.A-burgemeester van Harelbeke, heeft naar eigen zeggen begrip voor de bezorgdheden van de buurtbewoners. De stad Harelbeke mag een advies uitbrengen over het uitbreiden van de vergunning met een asbestzeef. De burgemeester wacht het einde van de termijn van het openbaar onderzoek af. "Ik kan de bewoners van de omgeving begrijpen, dat zij dat als een extra last vinden. Er zijn in de buurt al heel wat milieubelastende bedrijven gevestigd. Het kan zeker dat dit voor hen nu de druppel is die de emmer doet overlopen."