De wat vergeten historische Damse held Tijl Uilenspiegel tegen de achtergrond van het Vlaanderen van de 16de eeuw weer tot leven brengen. Dat is de niet geringe ambitie die de culturele stichting One Art Foundation in Damme heeft met het project Walking Museum.
...

De wat vergeten historische Damse held Tijl Uilenspiegel tegen de achtergrond van het Vlaanderen van de 16de eeuw weer tot leven brengen. Dat is de niet geringe ambitie die de culturele stichting One Art Foundation in Damme heeft met het project Walking Museum. "Met Walking Museum willen we in diverse Vlaamse steden kunst, cultuur en literatuur uit de rijke geschiedenis toegankelijk maken voor een breed publiek en wel op een coronaproof manier. Dit met gebruik van hedendaagse technologie zoals 'augmented reality', waarbij heel wat informatie en animaties kunnen opgeroepen worden op de smartphone via een gratis te downloaden applicatie", vertelt projectverantwoordelijke Stefanie De Regel. "Damme moet ons pilootproject worden. We dachten er al vlug aan om te werken rond de held van Tijl Uilenspiegel, een misschien wat vergeten historische figuur die het zeker verdient om weer meer in de aandacht gebracht te worden. En daarvoor zijn we in Damme, de historische thuisbasis van Tijl, natuurlijk aan het goede adres. Damme is een prachtige stad die nog steeds rijke geschiedenis uitademt. We betrekken ook de werken van schilder Pieter Breugel in het project. Reproducties van drie van zijn bekende werken - 'De Nederlandse spreekwoorden', 'Dulle Griet' en 'De Strijd tussen vasten en vastavond - worden op panelen geplaatst die we op het openbaar domein in en rond de historische kern van Damme willen plaatsen. De locaties die we voor ogen hebben, zijn het graspleintje langs Damse Vaart Zuid met de beeldenreeks over de legende van Tijl, nabij Huyse de Grote Sterre aan de Markt (de locatie van het Uilenspiegelmuseum, red.) en de zone naast de kerk waar een borstbeeld van Tijl Uilenspiegel staat", gaat Stefanie De Regel verder. "We voorzien een gratis te downloaden applicatie waarbij wie zijn smartphone op de panelen richt als het ware wordt meegetrokken in het paneel, alsof je meevliegt door het schilderij. Daarvoor gebruiken we dus de 'augmented reality'-technologie. Bepaalde personages op het schilderij worden zo tot leven gebracht en vertellen een verhaal of anekdote die een beeld schetst uit die tijd. Hiervoor gebruiken we echte acteurs die tegen een 'green wall' geplaatst worden om zo het personage uit het schilderij te laten spreken en bewegen. En natuurlijk laten we ook de figuur Tijl Uilenspiegel opduiken op de panelen. Tijl is eigenlijk de gids door het geheel." Bijzonder mooie plannen dus, maar de organisatie is nog bezig met het inzamelen van bijkomende fondsen om alles zoals verhoopt te kunnen realiseren. "We werken met een crowdfunding die nog loopt tot midden december. Afhankelijk van het bedrag dat mensen storten, verkrijgen ze een mooie reward zoals 'augmented reality'-kunstkaartjes, toegangstickets voor het Uilenspiegelmuseum, een tocht met de plezierboot Lamme Goedzak of drankjes, snacks of een maaltijd in een Damse horecazaak. Daarnaast zijn er ook een aantal bedrijven en organisaties die ons steunen en voor dit pilootproject kunnen we ook gebruik maken van de fondsen van de stichting zelf. We zijn vastbesloten om dit project, in nauwe samenwerking met het Damse stadsbestuur, nog in het voorjaar van 2021 - liefst uiterlijk tegen de maand maart - te realiseren in Damme." Dams schepen voor Toerisme Rik Strubbe (CD&V+) is alvast enthousiast over het project. "Met het schepencollege hebben wij principieel de toelating gegeven om dit project in Damme uit te werken. Het opzet oogt alvast aantrekkelijk", zegt Rik Strubbe. "Voorwaarde voor ons was dat er zeker zou samengewerkt worden met ons eigen Uilenspiegelmuseum en specialist ter zake Jan Hutsebaut, maar dat zal dus geen probleem zijn. Het dossier is wel nog niet helemaal rond want, op vraag van onze betrokken diensten zouden er nog wat verduidelijkingen moeten komen, met name over de exacte locatie en de vormgeving van de panelen. We moeten er natuurlijk op letten dat een en ander past in het historische kader van dat Damme. Maar al bij al lijkt het zeker een mooi project." (PDV)