De meeste gemeenten hebben onvoldoende expertise, capaciteit of financiële middelen om hun lokale erfgoed te beheren. Te veel voorwerpen en documenten met culturele, geschiedkundige en maatschappelijke waarde krijgen niet de nodige zorg en aandacht. Ze blijven liggen in kelders of op zolders zonder dat iemand er een goed overzicht op heeft of zelfs het bestaan van af weet.
...