De hele zaak draait rond een erfeniskwestie. Wanneer in oktober 2007 de vader van Gery Geryl, landbouwer Marcel Geryl, overlijdt, ontstaat er onenigheid over de verdeling van de erfenis. Moeder Marguerite is op dat moment al vier jaar dood. Er zijn twee erfgenamen: Gery en zijn zus S. Aan de notaris die de erfenis moest verdelen, werd in eerste instantie gezegd dat die erfenis om en bij de 500.000 euro bedroeg. Later werd dat afgezwakt. De zus rook echter onraad en diende enkele maanden na het overlijden van haar vader klacht in met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. Uit het bankonderzoek dat daarop volgde, kwam de aap uit de mouw. Het bejaarde landbouwerskoppel, dat altijd bijzonder zuinig had geleefd, had doorheen hun leven een kapitaal bijeen ges...

De hele zaak draait rond een erfeniskwestie. Wanneer in oktober 2007 de vader van Gery Geryl, landbouwer Marcel Geryl, overlijdt, ontstaat er onenigheid over de verdeling van de erfenis. Moeder Marguerite is op dat moment al vier jaar dood. Er zijn twee erfgenamen: Gery en zijn zus S. Aan de notaris die de erfenis moest verdelen, werd in eerste instantie gezegd dat die erfenis om en bij de 500.000 euro bedroeg. Later werd dat afgezwakt. De zus rook echter onraad en diende enkele maanden na het overlijden van haar vader klacht in met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. Uit het bankonderzoek dat daarop volgde, kwam de aap uit de mouw. Het bejaarde landbouwerskoppel, dat altijd bijzonder zuinig had geleefd, had doorheen hun leven een kapitaal bijeen gespaard van maar liefst twee miljoen euro. Bankbedienden verklaarden aan de speurders dat vader Marcel zeer welstellend was, dat hij zelfs de beste klant van het kantoor was.Verder bleek uit het bankonderzoek dat een groot deel van het kapitaal belegd was in effecten. En dat zoon Gery, die in tegenstelling tot zijn zus een goede verstandhouding had met zijn ouders, een volmacht had op de rekening van zijn vader. Bovendien verzilverde Gery zelf een aantal van de effecten van zijn ouders en kon hij dus - althans volgens het arrest van het hof van beroep - niet beweren dat hij niet wist dat die effecten er waren.Aan de speurders verklaarde Gery Geryl dat de opmerkelijke stortingen op zijn rekeningen voor een groot deel zwart geld van zijn kapperszaak waren, maar dat is volgens het hof niet geloofwaardig. "Deze hypothese biedt geen verklaring voor de totale omvang van de aangetroffen effecten", klinkt het. Volgens het hof staat het dan ook vast dat Gery Geryl wel degelijk op de hoogte was van het kapitaal van zijn ouders en legde hij dus een valse eed af bij de boedelbeschrijving in het kantoor van de notaris.Het hof is bijzonder scherp in de bewoordingen voor de voorzitter van voetbalclub KV Koksijde-Oostduinkerke. "De feiten getuigen van een verregaande egoïstische ingesteldheid van de beklaagde die nochtans reeds over ruime financiële mogelijkheden beschikte. Niet alleen benadeelde hij zijn eigen zus voor omvangrijke bedragen, maar tegelijk ontdook hij ook aanzienlijke successierechten ten nadele van de maatschappij die nood heeft aan solidariteit", aldus de raadsheren van het hof. Van de rechter in Veurne, waar de zaak een eerste keer behandeld werd, had Gery Geryl een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 2.750 euro, waarvan de helft met uitstel, gekregen. Het hof van beroep vond die straf duidelijk te licht, want het verhoogde de celstraf naar tien maanden met uitstel en de geldboete naar 8.000 euro, volledig effectief.Gery Geryl zelf blijft, ondanks de harde woorden van het hof, zijn onschuld staande houden. "Dit zijn allemaal pesterijen van mijn zus, ik sta recht in mijn schoenen", klinkt het. Hij tekende ondertussen cassatieberoep aan tegen de veroordeling door het hof. "Er is niets van waar. Ze hebben van niets toch iets kunnen maken. Ik weet dat het arrest redelijk scherp is, maar ik heb niets gedaan wat ik niet mocht doen. Alles is uit de context getrokken. Ik heb in de rechtbank bedragen gehoord waar ik niets van wist", zegt Gery Geryl.De vraag of hij met een dergelijke veroordeling op zijn naam een club als KV Koksijde-Oostduinkerke kan blijven leiden, is voor Gery Geryl niet aan de orde. "Wat wil je dat ik daarop zeg? Het is niet omdat je gepest wordt dat je geen voorzitter kan zijn. Ik heb nog nooit een mens kwaad gedaan en ik ga dat ook nooit doen", zegt hij. Ook voor burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) van Koksijde is er geen probleem. "Wij hebben altijd correct samengewerkt. Ik beschouw dit als een privézaak", klinkt het.