De behandeling ten gronde begon met een incident. Een expertiserapport over de mentale gezondheid werd ongeldig verklaard want ondertekend door een andere expert dan die was aangeduid door de onderzoeksrechter. Na beraad sprak het hof de ongeldigheid van deze expertise en van de vertaling uit.
...