Gronden rond de Abdijpoort in Wevelgem worden natuurgebied

V.l.n.r. burgemeester Jan Seynhaeve, Pieter Bekaert, Herman Nachtergaele, Rik Devriendt en Kristina Naeyaert van Natuurpunt en schepen Stijn Tant.©Stefaan Lernout Stefaan Lernout
V.l.n.r. burgemeester Jan Seynhaeve, Pieter Bekaert, Herman Nachtergaele, Rik Devriendt en Kristina Naeyaert van Natuurpunt en schepen Stijn Tant.©Stefaan Lernout Stefaan Lernout
Stefaan Lernout

Natuurpunt heeft met de steun van de gemeente Wevelgem 12,5 hectare aan gronden aangekocht. Het project van zo’n 750.000 euro vormt een historische aankoop voor de natuurontwikkeling in de Wevelgemse Leievallei.

Natuurpunt en het gemeentebestuur noemt de aankoop van 12,5 hectare gronden aan de Leievallei ‘historisch’. En dat is het ook, in meerdere opzichten. Enerzijds maken de weilanden deel uit van het historische meersen- en overstromingsgebied van de Leievallei en liggen ze naast de Kloosterhoeve.

“Ook omdat de Leievallei het groene hart is van deelgemeente Wevelgem”, zegt Herman Nachtergaele van Natuurpunt. “Met de steun van de gemeente kunnen we een belangrijke stap zetten naar het herstel en de opwaardering van het landschap en de natuur in de Leievallei. Het gebied vormt als het ware een toegangspoort tot de open Leievallei vanuit centrum Wevelgem. Het doel is om dit open karakter te behouden. We zullen de komende jaren dan ook hard werken om deze gronden uit te bouwen tot een waardevol natuurgebied met een rijke biodiversiteit.

750.000 euro

Het was Natuurpunt dat de gemeente Wevelgem wees op de opportuniteit die zich voordeed. “Waar mogelijk willen we extra groen in onze gemeente, zo namen we ons voor bij de start van deze legislatuur”, zegt schepen van Leefmilieu Stijn Tant (CD&V). Daarom beslisten we om organisaties en verenigingen die groen creëren, extra te ondersteunen. Het bedrag dat we bij het begin van deze legislatuur voorzien hadden om te investeren in extra groen en natuur volstaat niet voor dit project. Dit waardevol project verdient echter onze steun, dus hebben we extra middelen vrijgemaakt.”

De totale kostprijs voor de 12,5 hectare is 750.000 euro. Wevelgem neemt daarvan 280.000 euro voor zijn rekening, de verwachte subsidie van het Vlaamse gewest bedraagt 330.000 euro. Natuurpunt betaalt de overige 140.000 euro.

“Het huidig grasland zal geleidelijk omgevormd worden tot een plantenparadijs met poelen en een grotere waterplas”, vervolgt Herman Nachtergaele. “Het geheel wordt afgezoomd met hagen, struwelen en houtkanten met enkele opgaande bomen. Doelsoorten voor zo’n natuurgebied zijn onder meer weidevogels zoals kievit, allerhande insecten, wilde bijen, amfibieën en uiteraard een gevarieerde flora.

De aansluitende hoger gelegen akker van twee hectare naast de Kloosterhoeve vormt een buffer met de bebouwing. Natuurpunt zal hier onder meer een hoogstam boomgaard aanleggen met oude rassen.”

Ook voor de inwoners

Met de aankoop wordt ook een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd. Het te smalle wandel- en fietspad tussen de A. Peutermanstraat en de Lauwestraat kan door deze aankoop ook verbreed worden. Ook kunnen er bijkomende wandelpaden aangelegd worden, door of langs het gebied, met zit- en picknickbanken, en een zone met plukfruit. Op die manier kunnen ook inwoners meegenieten van deze natuuruitbreiding. (SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.