Zondag 5 april, 2020

Nieuws uit Zulte

Dit seizoen worden er geen kampioenstitels toegekend in het Belgische volleybal. De geplande hervorming voor de competitie 2020-2021 wordt wel doorgevoerd. En dat brengt een aantal verschuivingen met zich mee. Een overzicht, met meteen ook al de nieuwe namen van de reeksen erbij.

Kapelhoek Kermis van midden mei zal dit jaar niet doorgaan door het coronavirus. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en beslissingen van de federale regering rond het covid-19 heeft het comité de moeilijke maar weloverwogen beslissing genomen om de komende wijkkermis te annuleren.

Vanwege het coronavirus is de bibliotheek van Zulte gesloten voor het publiek tot minstens 19 april. De medewerkers bleven echter niet bij te pakken zitten en zijn gestart met een tijdelijke service 'boeken aan huis'.

Het college van burgemeester en schepenen nam de princiepsbeslissing om een gemeentelijk steunfonds #ZulteSteunt op te zetten. Naast het platform #ZulteHelpt wil het gemeentebestuur daarmee de lokale actoren bijstaan die getroffen worden door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Er zal een budget van 300.000 à 400.000 euro voorzien worden voor dat steunfonds.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.