Maandag 30 maart, 2020

Nieuws uit Westende

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.

In overleg tussen Volley Belgium, dat zaterdag al de volleybalcompetitie in heren Liga A stopzette, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020.

Nu zaterdag 14 maart vindt aan de kust de derde Grote Schelpenteldag plaats. Hamvraag is of er, na de vele stormen de voorbije weken, andere schelpen op onze stranden zijn aangespoeld dan bij de vorige twee teldagen. Nathalie Colpaert (49) uit Raversijde is al sinds haar jeugd gefascineerd door schelpen. Ze hoopt op enkele dagen noordwestenwind vlak voor de teldag. "Dan spoelen er schelpen van dieper uit zee aan en krijgen we een beeld van wat er nog leeft", weet ze. "Anders vinden we vooral fossiel materiaal."

Omdat er al genoeg te lezen valt over het coronavirus en de gevolgen, uiteraard ook in deze krant, schrijf ik in deze kolommen liever over een minder deprimerend onderwerp: de Grote Schelpenteldag! Nu zaterdag worden weer zo'n 1.200 mensen verwacht om de schelpjes op onze stranden te tellen. 80 experten staan ter beschikking om te helpen bij het verzamelen, tellen en herkennen van strandschelpen. En hoe lichtvoetig ook, eigenlijk is die schelpenteldag een fantastisch initiatief.

Vandaag raakte al bekend dat in onze hoogste basketbalklasse, de Euromillions Basket League, niet meer zal gebasket worden tot begin april, daarnet werd beslist om alle competities stil te leggen tot en met 31 maart.

Het percentage bedrijfswagens is in West-Vlaanderen opnieuw gestegen, maar meer en meer mensen combineren de auto met de fiets of het openbaar vervoer. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Acerta.