Het kasteelpark domineert het dorpsgezicht. De Lootse Hoogpoort vormt onze toegangsdeur tot het uitgestrekte kasteelpark van Poeke. We volgen de brede dreven tot aan het witte kasteel dat omzoomd wordt door water. Al in de elfde eeuw stond hier een kasteel. Het huidige in rococostijl dateert van 1875.
...