Grootsheid begint altijd klein. Of met iets nieuws, iets gedurfd ook. Louis Delacenserie was een klassiek geschoolde maar veelbelovende architect, die het in 1870 schopte tot stadsarchitect. Hij leefde zo gepassioneerd voor zijn werk, dat hij pas na zijn zestigste alleen ging wonen. Hij restaureerde het Tolhuis, de Heilig-Bloedkapel, het stadhui...