Het werd alweer een drukke zomer voor Koen Vanmechelen. Begin juli opende LABIOMISTA de deuren, een nieuw artistiek project dat hij in samenwerking met het Genkse stadsbestuur tot stand bracht. Het 24 hectare grote gebied bestaat voor de helft uit vrije natuur en huisvest daarnaast de studio en het hoofdkwartier van de werking van Vanmechelen, de gerestaureerde directeurswoning van de voormalige mijn en later Zoo van Zwartberg en een in het oog springend poortgebouw. Naast een openluchtexpositie met tal van levende kunstwerken en installaties die je er kunt bezoeken, moet LABIOMISTA een plaats voor workshops en educatie zijn. Net als hij eerder deed met projecten als The Cosmopolitan Chicken Project, The Open University of Diversity en The Accident onderzoekt hij hiermee opnieuw de terreinen van diversiteit en identiteit. Hij probeert die begrippen te herdefiniëren in een wereld die ooit grenzeloos was en dat in zijn visie ooit weer zal worden. Hij koestert culturele verschillen, zoekt naar begrip van het andere en naar manieren om samen te leven. Die visie leidde hem in 2018 ook tot in West-Vlaanderen waar hij het spraakmakende kunstproject ComingWorldRememberMe uitwerkte. Vandaag heeft het project dat de 600.000 gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdenkt een vaste plek in provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke.
...