Christina Van Geel kan je je misschien nog herinneren als radiostem, maar je kan haar ook onlangs nog gehoord én gezien hebben als presentatrice van de Moodsconcerten op de Brugse Burg. Of misschien hield ze een paar jaar terug ook voor jouw deur een bezield pleidooi voor haar politieke partij, woonde je de voorbije jaren een van haar lezingen bij of hoorde je een van haar podcasts. Maar je kan haar ook kennen als auteur: van Kooksprookjes, haar boek met droomverhalen van bekende Vlamingen, of het onlangs verschenen In het spoor van ikigai, waarin ze op zoek gaat naar een zinvoller en doordachter leven. Want achter Christina's guitige voorkomen schuilt wel degelijk een zoekende ziel. Van zweverigheid wil ze niet weten, zichzelf voortdurend in vraag stellen doet ze des te meer.
...