Het fietsen langs de westkust en het besef dat ik er bijna ben, zetten me aan het mijmeren over mijn Amerikaanse avonturen. Eens te meer ben ik gesterkt in mijn overtuiging: verhalen zijn alles, en alles bestaat uit verhalen. Net op het moment dat ik die gedachte parkeer en mijn tocht wil hervatten, zie ik iets verderop op het strand een vrouw met een grote wandelstok woorden in het zand kerven. 'Great is God's faithfulness', zo weet ik de boodschap met enige moeite te ontcijferen.
...