Maandag 30 maart, 2020

Nieuws uit Veurne

IVVO, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de inzameling, verwijdering en verwerking van afval in de Westhoek en Westkust, schenkt meer dan 500 pakketten, die bestaan uit een P3 mondmasker, handschoenen en een wegwerpoverall, aan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en az West in Veurne.

Ook voor de cliënten en medewerkers van vzw Havenzate zijn het vreemde tijden. De coronacrisis schept nieuwe situaties voor iedereen in dit ondersteuningscentrum voor volwassenen met een mentale beperkingen met diverse woonvormen. Alle medewerkers doen alles wat ze kunnen, maar zouden wel een voorraad mondmaskers kunnen gebruiken.

College Veurne kan rekenen op de spontane hulp van oud-leerlingen die de zesdejaars willen helpen bij het kiezen van hun toekomstige studierichting. Op de socialemediakanalen zijn leerkrachten en leerlingen actief bezig om de verbondenheid te stimuleren en dagen ze elkaar uit met 'challenges van de week'.

Burgemeesters Bram Degrieck (De Panne), Marc Vanden Bussche (Koksijde) en Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) anticiperen op een mogelijk scenario waarbij het aantal bedden in AZ West Veurne niet meer toereikend zou zijn als het aantal coronapatiënten zou stijgen. Samen kunnen ze zo'n 300 bedden vrijmaken voor nazorg.

In het woonzorgcentrum werden vijf besmettingen met het Covid-19-virus vastgesteld. De bewoners die coronasymptomen vertoonden, werden getest in AZ West, waar ze positief werden bevonden. Hun toestand is ondertussen stabiel.

Heel wat ouders worstelen in deze lockdownperiode met hun thuiswerk, in combinatie met het huishouden en de zorg voor hun bengels. Filip Bailleul heeft er echter allerminst moeite mee om al die spreekwoordelijke ballen in de lucht te houden. Hij zet sinds vorige week elke dag een nieuwe 'coronagame' op Facebook, om zo andere lotgenoten te inspireren.

De noodkreet van het hardwerkende zorgpersoneel bereikte ook slager Jelle Vanquaethem (33) uit Veurne. Hij trakteerde de medewerkers van de dienst spoed en intensieve zorgen van AZ West afgelopen weekend op vers bereide vol-au-vent uit zijn zaak; Atelier Vanquaethem in de Ieperse Steenweg.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Een inwoner van Steenkerke zorgde deze morgen voor een hartverwarmende attentie voor de vuilnisophalers. Een zakje paaseitjes met een woordje van waardering en dank kleefde aan de PMD-vuilniszak die klaar stond om opgehaald te worden.