Directeur Zonnewende

Voltijds
Onbepaalde duur
Veurne

Bij Stadsbestuur Veurne via POOLSTOK

Functieomschrijving

 • De directeur creëert een organisatiecultuur die consistent is met empowerment van medewerkers en cliënten.
 • De directeur ziet er op toe dat de financiële middelen zodanig worden ingezet ten voordele van een efficiënte werking.
 • De directeur coördineert en stimuleert het functioneren van alle medewerkers binnen Zonnewende als 1 geheel. Zorg voor medewerkers is een belangrijke pijler in de opdracht van de directeur.
 • De directeur heeft een brugfunctie tussen Zonnewende en de centrale administratie van het OCMW/Stad Veurne.
 • De directeur werkt verbindend met belendende sectoren.
 • De directeur onderhoudt de nodige contacten met Agentschap Opgroeien.

Je profiel

 • Houder zijn van een masterdiploma. Kennis en ervaring in de bijzondere jeugdzorg zijn een pluspunt. OF Houder zijn van een bachelordiploma + 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie + ervaring in bijzondere jeugdzorg.

Competenties:

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang:

 • Leidinggeven: Groepsgericht leidinggeven, individugericht leidinggeven, coachen, leidinggevende stijlen flexibel kunnen inzetten, beslissingen nemen.
 • Plannen en organiseren: Doelen en prioriteiten bepalen, tijd en middelen inschatten, acties plannen, uitvoering opvolgen, resultaten evalueren, acties bijsturen.
 • Probleemanalyse en probleemoplossing: Overzicht houden, zicht hebben op hiaten, perspectieven zien, verbanden leggen, initiatief nemen, impulsen geven.
 • Besluitvaardigheid: Situaties inschatten, oordelen, actie ondernemen.
 • Communicatie: Een open en gerichte communicatie met alle medewerkers, collega's en leidinggevenden

Ons aanbod

 • Je mag verwachten dat de organisatie oog heeft voor de mens achter de medewerker, waarbij we focussen op zijn/ haar talenten en groeipotentieel. Het lokaal bestuur Veurne bouwt voortdurend aan een motiverende en waarderende werkomgeving. Elke leidinggevende engageert zich om dagelijks te zorgen voor een omgeving die medewerkers motiveert en waardeert. Leidinggevenden zullen regelmatig peilen hoe jij je voelt in je job, luisteren naar jouw noden en geven jou het gevoel dat je belangrijk bent voor de organisatie. Zij doen dit aan de hand van feedback- en opvolgingsgesprekken. Zij stimuleren jou en de dienst/team om energiek, toegewijd en positief te werken. Zij zetten zich dagelijks in om van een groep medewerkers een hecht team te maken.
 • Contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling met een glijdend uurrooster van 38 uur per week.
 • Verloning volgens barema A1-3.
 • Bruto voltijds maandloon bij 0 jaar anciënniteit: € 3.170,07€ Relevante beroepservaring voor de functie in de privésector of als zelfstandige wordt meegeteld voor de berekening van de administratieve anciënniteit. De aanstellende overheid beslist over de relevante beroepservaring.
 • Maaltijdcheques: 7,42 euro per gewerkte dag.
 • Fietsvergoeding: 0,24 euro/kilometer.
 • Hospitalisatieverzekering voor werknemers.
 • Gunstige verlofregeling.
 • Evenwichtige woon-werk-balans.
 • Voordelen bij GSD-V.

Competenties

 • Master
 • Geen ervaring nodig
Solliciteer nu

To apply for this job please visit www.regiotalent.be.