Directeur woonzorgcentrum Riethove

Voltijds
Onbepaalde duur
Oudenburg

Bij Stadsbestuur Oudenburg

Functieomschrijving

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene leiding van het woonzorgcentrum en coördineer je het integraal zorgbeleid, de bewonerszorg en communicatie van het woonzorgcentrum.

Samen met het team streef je naar een kwalitatieve woon-, zorg- en leefomgeving op maat van de bewoner. Daarbij volg je de missie en waarden van de organisatie. Je verhoogt het zelforganiserend vermogen van het woonzorgcentrum en werkt samen met het lokaal bestuur en zorgactoren. Je bouwt aan een visie rond kwalitatieve zorg en zoekt naar optimalisaties. Je hebt aandacht voor een doelgerichte en relationele werking. Je bent eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg, een evenwichtige personeelsbezetting, een gezond financieel beleid en de opvolging van het onderhoud en de infrastructuur van het woonzorgcentrum. Je volgt nauwgezet de erkenningsvoorwaarden, zorggraad, financieel budget, subsidiemogelijkheden … op. Je creëert een veilige werkomgeving en geeft vertrouwen aan de medewerkers.

Je profiel

 • Je bent een peoplemanager die dagelijks een team enthousiasmeert en motiveert.
 • De zorg voor ouderen ligt je nauw aan het hart.
 • Je inspireert je teams om doelstellingen te bereiken via een heldere, concrete en duidelijke communicatie.
 • Je geeft leiding aan een team van medewerkers. Daarbij ben je flexibel en kan jij je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Je bent sterk in het analyseren en oplossen van problemen.
 • Je neemt snel beslissingen en brengt structuur in een werkomgeving.
 • Je volgt trends en evoluties in de ouderenzorg.
 • Je bent bewust bezig met innovatie en koppelt de nodige acties hier aan, je signaleert de noden aan het bestuur en draagt bij aan beleidsvoorbereidende adviezen.
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is. Slagen voor de selectieprocedure.
 • Beschikken over een masterdiploma of beschikken over een bachelordiploma en slagen in een niveau- of capaciteitstest.
 • Beschikken over minstens 3 jaar relevante ervaring.

Ons aanbod

 • Een boeiende en uitdagende betrekking voltijdse arbeidsovereenkomst.
 • Alle relevante beroepservaring (privé en zelfstandige) wordt in aanmerking genomen maaltijdcheques van€ 7,5 per gewerkte dag van 7 u 36 min.
 • Gratis hospitalisatieverzekering fietsvergoeding.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Extra pensioenvoorzieningen (tweede pensioenpijler)
 • Interessant verlofstelsel: 26 dagen op jaarbasis.
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen  en de kortingskaart PlusPas.

Competenties

 • Bachelor
Solliciteer nu

To apply for this job please visit www.regiotalent.be.