Citymarketeer

Voltijds
Onbepaalde duur
Roeselare

Bij Stad Roeselare via POOLSTOK

Functieomschrijving

De stad Roeselare wenst verder in te zetten op een professioneel citymarketingbeleid. Roeselare wil  zich verder positioneren als aantrekkelijke centrumstad bij bewoners, bezoekers, bedrijven… Het merk Roeselare wordt gevormd uit een combinatie van stadsbeleving, fysieke aantrekkelijkheid, evenementen, … Een slimme marketing legt de juiste accenten en zorgt voor de juiste positionering, de juiste boodschap en de keuze van de goede kanalen.

Stad Roeselare communiceert elke dag over heel wat zaken op diverse manieren om doelgroepgericht mensen te bereiken. Er lopen heel veel boeiende initiatieven, verspreid over verschillende domeinen, die het merk Roeselare maken. Deze initiatieven kunnen nog veel sterker op elkaar afgestemd worden en merkversterkend werken. De citymarketeer zorgt voor verbinding tussen deze projecten om zo sterkere en geclusterde communicatie te krijgen rond thema's. We willen immers Roeselare sterk verkopen met krachtige gebundelde boodschappen. Elke dienst die aan merkondersteunende inhoud werkt (en dus Roeselare mee op de kaart zet) heeft hierin een verantwoordelijkheid. De citymarketeer zorgt via zijn breed netwerk dat de juiste kanalen voor de juiste doelgroep worden ingezet. En dit zowel bovenlokaal als lokaal.

We zoeken daarom:

Een verbinder die de versnippering van initiatieven op vandaag samenbrengt en op een holistische manier naar het merk Roeselare kijkt. Je bouwt intern en extern bruggen om het verhaal en de accenten van Roeselare goed en als 1 geheel te promoten. Je kijkt een stuk van buiten uit naar de stad om intern mee de juiste marketingkoers te bepalen en vorm te geven.

Een strateeg die de merkbelofte voor Roeselare verder uitwerkt.

Een bewaker die erover waakt dat initiatieven passen binnen de branding en merkbelofte van de stad.

Een inspirator die anderen inspireert om vanuit citymarketing aan citymaking te doen.

Een netwerker die een intern en extern netwerk van mensen en organisaties uitbouwt  die mee de stad maken en verkopen.

Je adviseert, begeleidt en ondersteunt de beleidsdiensten en Roeselaarse stakeholders in hun merkbepalende acties (zowel proactief als reactief). Je inspireert de collega's ook in de zoektocht naar een passende communicatieve vertaling van een inhoudelijk sterk verhaal.

Je organiseert en begeleidt strategische workshops en formuleert strategische adviezen t.a.v. het beleid. Je doet dit samen met onze strategische (communicatie)partners.

Je ondersteunt en trekt waar nodig interne en externe netwerken rond merkbepalende (beeldbepalende) activiteiten/evenementen.

Je  bouwt een netwerk uit bij regionale en nationale pers met als doelstelling meer regionale en/of nationale exposure met focus op de speerpunten en/of die de merkbeloftes van de stad versterkt. Je hebt daarbij voldoende oog voor de haalbaarheid binnen de productiecapaciteit van de stadsorganisatie. Je stemt dan ook voortdurend af met de interne stakeholders die bij de uitvoering een cruciale uitvoerende rol gaan moeten opnemen.

Je  bouwt een netwerk uit in de mediawereld met als doelstelling meer regionale en/of nationale mediaformats naar Roeselare te halen met focus op de speerpunten en/of die de merkbeloftes van de stad versterken.

Je  bouwt een netwerk uit van Roeselaarse ambassadeurs die de speerpunten en/of de merkbeloftes van de stad versterken.

Kortom, je bent het uniek aanspreekpunt en de unieke eigenaar voor thema's, processen en tools m.b.t. citymarketing zowel intern en extern.

Je profiel

 • Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.
 • Je wil als citymarketeer een belangrijke bijdrage leveren in de verdere uitbouw en professionalisering van het merk Roeselare.
 • Je hebt minstens 4 jaar ervaring in een adviserende (t.a.v. management) of leidinggevende functie. Je hebt ervaring met destinatiemarketing en-ontwikkeling.
 • Je kan zelfstandig marketingtrajecten trekken en toont je expert in destinatiemarketing en -ontwikkeling.
 • Je beschikt over strategisch denkvermogen met een focus op beleving, citymarketing, innovatie en campagnemanagement en je kan vanuit een helikopterzicht scherpe analyses maken. Je slaagt er ook in dit om te zetten in concrete acties in samenwerking met een sterk communicatieteam.
 • Je kan creatief uit de hoek komen en originele insteken vinden om op een niet alledaagse manier de stad in de kijker te zetten.
 • Je kent je weg in het media- en overheidslandschap en klopt aan bij de juiste deuren om partnerships op te zetten. Je blijft zo aan de weg van Roeselare als toonaangevende centrumstad plaveien.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Je bent een vlotte mondelinge communicator/verkoper met een al even vlotte pen, maar je bent ook niet vies om de handen uit de mouwen te steken.
 • Je hebt ervaring in procesbegeleiding.
 • Affiniteit met de publieke sector is mooi meegenomen.

Ons aanbod

 • Een aanwerving op niveau A voor onbepaalde duur. Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.   
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)    
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van 6,5€ per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • Pluspas (kortingspas)
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3 %
 • Heel wat leuke activiteiten in het kader van Fit4work.

Competenties

 • Master
Solliciteer nu

To apply for this job please visit www.regiotalent.be.