Maandag 27 januari, 2020

Nieuws uit Torhout

Zondagvoormiddag heeft loopclub Road Runners in Torhout met succes de derde Verloren Kost Trail georganiseerd. De start en aankomst hadden aan het clubhuis van tennisvereniging KTG Houtland plaats, achter het mooie domein De Warande. De toegestane limiet van 350 deelnemers was al enkele dagen op voorhand bereikt.

Torhoutenaar Maurits Stael is overleden. Hij was met zijn 108 jaar de oudste man van België, een titel die hij sinds april 2018 droeg. Hij is gestorven in het woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem, waar hij al enkele jaren verbleef. Julius Claeys uit Bredene is nu de nieuwe oudste West-Vlaming.

In oktober zijn het centraal kerkbestuur en de stad het erover eens geworden om samen een toekomstbeeld te bepalen voor de vijf nog religieus functionerende plaatselijke parochiekerken. Ook de bevolking krijgt een vinger in de pap en mag meedenken tijdens vijf zogenoemde Kapitteldagen.

Het psychiatrisch verzorgingstehuis De Ent, gelegen langs de Torhoutse Noordlaan en onderdeel van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus uit Beernem, bestaat in mei 15 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag en met de bedoeling de geestelijke gezondheidszorg onder de aandacht te brengen, wordt er op 15 maart voor het eerst een opendeur in de gebouwen georganiseerd. "Om te tonen welk warm nest het hier is", klinkt het bij de bewoners en begeleiders in koor.

De studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, die zegt dat er minstens 557 bevallingen per jaar nodig zijn voor de efficiëntie van een kraamkliniek, heeft gemeenteraadslid én jonge vader Pieter Billiet in de pen doen kruipen. Komende maandag legt hij de gemeenteraad een motie voor waarin het behoud van de kraamafdeling van het Sint-Rembertziekenhuis nadrukkelijk gevraagd wordt.

Om levens te redden, telt elke seconde. Dat weet Marleen Ryckewaert maar al te goed. Al 30 jaar is ze het vertrouwde gezicht van de spoedafdeling van het Sint-Rembertziekenhuis. "En dus kijk ik voor mijn werk niet op een minuut, een kwartier of een uur. Medische hulpverlening kent geen grenzen. Mensen kunnen helpen, is het mooiste wat bestaat."

Op woensdag 22 januari is priester-leraar Georges Missiaen overleden. Hij genoot grote bekendheid door zijn lange onderwijscarrière aan het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut (college). Toen hij in 1996 als leerkracht met pensioen ging, werd hij tot pastoor benoemd in Handzame. Hij bleef er pastoraal werk verrichten tot aan zijn eervol ontslag in 2012.

Tijs Deheegher, gepokt en gemazeld in het jeugdwerk, kan er zich zwaar over opwinden dat Vlaanderen gemiddeld zo rechts stemt. "Ik snap de frustratie van al die kiezers wel, maar ik heb geen begrip voor hun kijk op migranten", foetert hij. "Voor mij blijven mensen altijd mensen, ongeacht hun geloofsovertuiging, ideologie of afkomst."