Alles over WVI

De gemeente is, in samenwerking met WVI, bezig aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem'. Op woensdagavond 22 mei werd een infomoment met mogelijkheid tot inspraak georganiseerd voor de inwoners.

Op de hoek van de Hooyaardstraat en de Poelkapellestraat en de hoek van de Korte Eeckhoutmolenstraat en de Poelkapellestraat werden onlangs allerlei nieuwe wegwijzers aangebracht. Ondertussen liet burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) om veiligheidsredenen al drie borden verwijderen.

Tijdens de gemeenteraad in Vleteren van woensdagavond werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de WVI, Ons Onderdak en de gemeente. Het betreft de ontwikkeling van een woonproject in Woesten.

De sloop van de gesloten fabriek Vanrullen langs de Menensesteenweg op de wijk Laag-Vlaanderen in Wervik moet nog beginnen en ondertussen zijn er al drie van de twintig units voor het nieuw verzamelgebouw verkocht. De verkoop startte vorige week. Tien jaar geleden werden de gebouwen gekocht door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).

Vlakbij het centrum worden 180 nieuwe woningen gerealiseerd. De nieuwe verkaveling is gesitueerd op het oude voetbalveld bij de Tuinwijk en beslaat 7 hectare. De verkoop start in 2020. Er is al gestart met de aanleg van wegen en rioleringen. Het bouwrijp maken van het domein zal 4 miljoen euro kosten.

Op het gemengde bedrijventerrein Monnikenhoek zijn de meest percelen verkocht, en de resterende zijn in optie genomen. Tijdens een Meet & Greet in de 'Blackbox' van DUCO stelden de ondernemers zich voor en Geert Sanders, algemeen directeur van de WVI lichtte de invulling van het bedrijventerrein toe.

Door een eerste spadesteek en glaszetting werd de glastuinbouwzone van Roeselare, gelegen langs de grote ring en de Oostnieuwkerksesteenweg, officieel voor open verklaard. "Met dit project willen we onze stad promoten als dé vallei van de voeding", klonk het ambitieus.

De al lang gesloten fabriek Vanrullen langs de Menensesteenweg op de wijk Laag-Vlaanderen wordt begin volgend jaar afgebroken. Vanrullen produceerde brandweerslangen. Tien jaar geleden werden de gebouwen gekocht door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Op die plaats komen er twee bedrijfsverzamelgebouwen met in totaal 20 units voor kleine ondernemingen. De bouwwerken vangen in de tweede helft van volgend jaar aan.

De keuze van de locatie en het uittekenen van de plannen hebben jaren aangesleept, maar nu is het zover: dinsdag werd de aanleg van de nieuwe Torhoutse bedrijvenzone langs de Roeselaarseweg officieel opgestart. De West-Vlaamse Intercommunale WVI neemt het voortouw in de ontwikkeling.